תביעה לקצבת אזרח ותיק טופס 480

תביעה לקצבת אזרח ותיק טופס 480

על מנת לקבל קצבת זקנה הנקראת קצבה של אזרח ותיק יש להגיש לביטוח לאומי טופס תביעה 480 להורדה. בכתבה זו הנחיות מפורטות לקבלת תביעה לקצבת אזרח ותיק טופס 480 מימוש זכויות ביטוח לאומי תביעות קצבאות ומציאת כספים אבודים לפני היציאה לגמלאות

תביעה לקצבת אזרח ותיק טופס 480

תביעה לקצבת אזרח ותיק טופס 480

מסמכים שיש לצרף לתביעת ביטוח לאומי קצבת זקנה 

תובע שהוא עובד שכיר צילום תלוש שכר אחרון,
תביעה של עובד עצמאי הצהרה על הכנסות מהעסק
עובד שכיר שהפסיק או צמצם היקף משרה יש לצרף אישור מעסיק
במידה ויש לך הכנסה משכר דירה או שכר דירה ממשרד יש לצרף אישורים מתאימים וחוזה שכירות כולל הכנסות מריביות או דיבידנדים

צילום חשבון בנק שלושה חודשים אחרונים – יש לצרף לתביעה גם  תדפיס ריכוז יתרות ותדפיס עובר ושב עבור שלושת החודשים האחרונים
מכל החשבונות הפעילים והמוגבלים או המעוקלים שיש לך.

הורדת טופס 480 בהמשך העמוד 

קצבאות זקנה ביטוח לאומי 2023

ביטוח לאומי קצבת זקנה והשלמת הכנסה הקצבאות החדשות 2023

קצבת אזרח ותיק 2023
קצבת אזרח ותיק תעלה רק ב-5.3%, שזו עלייה גדולה יחסית לשנים עברו אך לא עלייה גדולה ביחס לשכר הממוצע.
סכומי הקצבה החדשים:
ליחיד- 1,680 ₪ במקום 1,596 ₪.
ליחיד עם תוספת עבור בת זוג -2,525 ₪ במקום 2,398 ₪.

אתר חדשות ביטוח לאומי השלמת הכנסה וקצבאות

התנגשות עם קצבת זקנה במדינה אחרת

יש מקרים בהם יכולה להיות התנגשות עם קצבאות זקנה במדינות אחרות. רשימת המדינות שיש לדווח עליהן עבור קצבת ביטוח לאזרחים ותיקים :  אוסטריה, אורוגוואי, איטליה, אנגליה, בולגריה, בלגיה, גרמניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה, פינלנד, צרפת, צ'כיה, רומניה, שוויץ, שוודיה. מול מדינות אלו התובע יכול לבקש בדיקת זכאות לפי האמנה לביטחון סוציאלי.

תביעה לקצבת אזרח ותיק טופס 480 טופס להורדה ביטוח לאומי

איך מגישים טופס לקבלת קצבת זקנה באמצעות טופס 480 הורדה והגשה ישירה לביטוח לאומי קצבת זקנה הנחיות להגשת הטופס זכאות לקצבת ביטוח לאומי הנחות בארנונה והטבות לאזרחים ותיקים

הטבות נוספות לאזרחים ותיקים מימוש כרטיס אזרח ותיק הטבות

הנחות על תשלומי ארנונה לאזרחים מבוגרים

הנחות בתשלום על כרטיס אוטובוס באמצעות רב קו לאזרח ותיק

אפשרות לפטור ממס הכנסה בכספים אבודים ורדומים לפי סכום הכסף בקופה לפי תקנות מס הכנסה 2020