תביעה לקצבת אזרח ותיק טופס 480

תביעה לקצבת אזרח ותיק טופס 480

על מנת לקבל קצבת זקנה הנקראת קצבה של אזרח ותיק יש להגיש לביטוח לאומי טופס תביעה 480 להורדה. בכתבה זו הנחיות מפורטות לקבלת תביעה לקצבת אזרח ותיק טופס 480 מימוש זכויות ביטוח לאומי תביעות קצבאות ומציאת כספים אבודים לפני היציאה לגמלאות

תביעה לקצבת אזרח ותיק טופס 480

תביעה לקצבת אזרח ותיק טופס 480

מסמכים שיש לצרף לתביעת ביטוח לאומי קצבת זקנה 

תובע שהוא עובד שכיר צילום תלוש שכר אחרון,
תביעה של עובד עצמאי הצהרה על הכנסות מהעסק
עובד שכיר שהפסיק או צמצם היקף משרה יש לצרף אישור מעסיק
במידה ויש לך הכנסה משכר דירה או שכר דירה ממשרד יש לצרף אישורים מתאימים וחוזה שכירות כולל הכנסות מריביות או דיבידנדים

צילום חשבון בנק שלושה חודשים אחרונים – יש לצרף לתביעה גם  תדפיס ריכוז יתרות ותדפיס עובר ושב עבור שלושת החודשים האחרונים
מכל החשבונות הפעילים והמוגבלים או המעוקלים שיש לך.

הורדת טופס 480 בהמשך העמוד 

קצבאות זקנה ביטוח לאומי 2020

הרכב משפחה​ לצורך
קצבת אזרח ותיק והשלמת הכנסה
קצבה
חודשית
יחיד/ה קצבת חודשית 1000
יחיד/ה בן/בת 80 ומעלה קצבת זקנה ליחיד 1646
זוג (הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד וכן תוספת בעבור בת זוג) 2342
זוג, שהזכאי לקצבת זקנה הוא בן 80 ומעלה 2430
יחיד/ה קצבת זקנה  + ילד 2051
זוג ביטוח לאומי קצבת זקנה + ילד (תוספת בעד ילד תשולם רק לאחד מכם) 2835
יחיד/ה + 2 ילדים ויותר* 2544
זוג + 2 ילדים ויותר* 3325

התנגשות עם קצבת זקנה במדינה אחרת

יש מקרים בהם יכולה להיות התנגשות עם קצבאות זקנה במדינות אחרות. רשימת המדינות שיש לדווח עליהן עבור קצבת ביטוח לאזרחים ותיקים :  אוסטריה, אורוגוואי, איטליה, אנגליה, בולגריה, בלגיה, גרמניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה, פינלנד, צרפת, צ'כיה, רומניה, שוויץ, שוודיה. מול מדינות אלו התובע יכול לבקש בדיקת זכאות לפי האמנה לביטחון סוציאלי.

תביעה לקצבת אזרח ותיק טופס 480 טופס להורדה ביטוח לאומי

איך מגישים תביעה לקצבת אזרח ותיק טופס 480 הורדה והגשה ישירה לביטוח לאומי קצבת זקנה הנחיות להגשת הטופס זכאות לקצבת ביטוח לאומי הנחות בארנונה והטבות לאזרחים ותיקים

הטבות נוספות לאזרחים ותיקים מימוש כרטיס אזרח ותיק הטבות

הנחות על תשלומי ארנונה לאזרחים מבוגרים

הנחות בתשלום על כרטיס אוטובוס באמצעות רב קו לאזרח ותיק

אפשרות לפטור ממס הכנסה בכספים אבודים ורדומים לפי סכום הכסף בקופה לפי תקנות מס הכנסה 2020