רשם העמותות אגרה שנתית 2021 הוזלה

רשם העמותות אגרה שנתית 2021 הוזלה

בימים אלו מפרסם רשת העמותות  את האגרות המוזלות לתשלום עבור שנת 2011. בכתבה זו תוכלו לצפות בתעריפי האגרות לפי אפיון העמותה ופעילותה בשנים האחרונות. רשם העמותות אגרה שנתית 2021 הוזלה כל הפרטים באתר רשות התאגידים.

רשם העמותות אגרה שנתית 2021 הוזלה

רשם העמותות אגרה שנתית 2021 הוזלה

אפיון עמותה תעריף לתשלום בשקלים הערות
עמותה בשנתיים הראשונות שלאחר שנת ההתאגדות 149 עמותה בשנת התאגדותה לא מחוייבת בתשלום אגרה
עמותה שמחזורה הכספי לשנת 2019 אינו עולה על 300,000 149 בוטל התצהיר לפטור מאגרה שנתית*
עמותה שמחזורה הכספי לשנת 2019 עולה על 300,000 1133 תעריף מופחת לתשלום עד 31.3.21
עמותה שלא דיווחה דיווח מקוון לשנת 2019 1133 תעריף מופחת לתשלום עד 31.3.21
עמותה שמחזורה הכספי לשנת 2019 עולה על 300,000 ולא שילמה עד ליום 31.3.21 1505 תעריף מלא לתשלום החל מה- 1.4.21
עמותה שלא דיווחה דיווח מקוון לשנת 2019 ולא שילמה עד ליום 31.3.21 1505 תעריף מלא לתשלום החל מה- 1.4.21

 

איך אפשר לשלם אגרה שנתית של עמותה?

את האגרה ניתן לשלם בקלות ובמהירות

  1. באמצעות כרטיס אשראי באתר רשות התאגידים .
  2. תשלום בבנק הדואר בכל רחבי הארץ, עם הצגת מספר עמותה, כבר אין צורך בשובר אגרה מנייר.
  • יש לדווח דיווחים שנתיים לשנת 2019 על מנת שתעריף האגרה יתעדכן בהתאם למחזור ההכנסות של העמותה. לא יינתן זיכוי בגין תשלום שבוצע טרם הגשת דיווח מקוון.
  • לתצהיר פטור עבור השנים 2013-2019 היכנסו>> https://go.gov.il/agra_shnatit_amutot

 

פטור מאגרה שנתית לעמותה

ניתן לקבל פטור מתשלום אגרות עבור השנים 2014-2019 .

עמותה שבשנה עבורה היא מבקשת פטור, התקציב השנתי אינו עולה על 300 אלף שקל ואינה משלמת שכר ותשלומים עבור ביצוע עבודה, למעט תשלום עבור רו"ח לעריכת הדוח הכספי, יכולה לבקש פטור מאגרה, בכפוף להגשת תצהיר חתום, כדלקמן:

  • שני חברי ועד העמותה המכהנים כיום , יחתמו על תצהיר לפטור מאגרה שנתית בפני עורך דין.
  • לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: Agrot-amutot@justice.gov.il או לפקס מספר: 02-6462548.

חדשות רשם העמותות

בימים אלה נבחנת האפשרות לבצע תיקון חקיקה שיאפשר את הארכת המועד לתשלום בתעריף המופחת. יובהר, כי כל עוד לא אושר תיקון חקיקה כזה, החל מ-1.4.2021 התעריף יעודכן לסכום המלא. למעוניינים, אנו ממליצים לעקוב אחרי הפרסומים בנושא, שיתבצעו על ידינו באמצעות אתר המרשתת ודף הפייסבוק של רשות התאגידים

רשם העמותות אגרה שנתית 2021 הוזלה תעריפים לתשלום אונליין לפי אפיון עמותה וקישור ישיר לתשלומי אגרה שנתית. כל המידע המשפטי למפעילי עמותות באתר