מענק 2022 לעצמאים אומיקרון כמה כסף אפשר לקבל? הגישו תביעה כעת.

מענק 2022 לעצמאים אומיקרון כמה כסף אפשר לקבל? הגישו תביעה כעת.

הוא אולי האחרון מסוגו. רשות המיסים בבשורה משמחת לאחר האישור בכנסת. נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק הסיוע לעסקים שנפגעו בעקבות התפרצות זן האומיקרון בחודשים ינואר פברואר 2022. כתבה מיוחדת בנושא מענק 2022 לעצמאים אומיקרון כמה כסף אפשר לקבל? הגישו תביעה כעת. 

איך מקבלים את הכסף לבנק? מענק 2022 לעצמאים אומיקרון

זה לקח הרבה זמן ביחס למענק הקודם, אבל כמו שאומרים – עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא. כעת יש עליכם לבדוק תנאי זכאות, להצהיר בפני רשות המיסים על ההכנסות. מי שיעמוד בתנאים צפוי למענקים של אלפי שקלים ממס הכנסה. 

הפיצוי לבעל עסקים קטנים עסק פטור מתשלום מס ערך מוסף עסקים זעירים

עצמאים יחידים בעלי עסק קטן – מחזור עסקאות של עד 300,000 ש"ח

18,000 ₪-50,000 ₪, סכום המענק: 3,000 ₪
50,000 ₪-100,000 ₪, סכום המענק: 4,350 ₪
100,000 ₪-150,000 ₪, סכום המענק: 5,300 ₪
150,000 ₪-200,000 ₪, סכום המענק: 6,250 ₪
200,000 ₪-250,000 ₪, סכום המענק: 8,000 ₪
250,000 ₪-300,000 ₪, סכום המענק: 9,350 ₪

עוד באתר – חופש ראש השנה 2022 בבתי הספר וגני הילדים

מענק 2022 לעצמאים אומיקרון כמה כסף אפשר לקבל מתי נכנס הכסף לבנק הגישו תביעה כעת

מענק 2022 לעצמאים אומיקרון כמה כסף אפשר לקבל מתי נכנס הכסף לבנק הגישו תביעה כעת

כמה כסף מקבלים העצמאים ממס הכנסה פיצוי מענק מיוחד לשנת המס 2022

שיעור ממחזור העסקאות שמשקף את העלויות הקבועות בעסק שלא ניתן לחסוך גם כאשר הפעילות פוחתת או מופסקת (למשל: שכר דירה, הוצאות מימון וכדומה), בתוספת רווח עד תקרה של 15,000 ש"ח . מה התקרה? מקדם זה לא יעלה על 40%.

האם כל הזכאים מקבלים את הכסף באופן אוטומטי לחשבון הבנק שלהם? במקרים בהם רשות המסים שוכנעה כי המקדם אינו משקף את ההוצאות הקבועות של העסק, ניתן לקבוע שיעור מקדם אחר הכולל בתוכו רווח עד תקרה של 15,000 ש"ח ובכל מקרה הוא לא יעלה על 40%.

הסכום המינימלי של המענק 8,600 ש"ח. כמה כסף במקסימום ישלם מס הכנסה?. המענק המקסימלי: 600,000 ש"ח. 

רשימת התנאים לזכאות מענקי מדינה בגין התפרצות האומיקרון בחודשים ינואר פברואר 2022

שימו לב לתנאים המצטברים. מומלץ להתייעץ עם מייצג ברשות המיסים טרם הגשת הבקשה. כזכור בעלי עסקים שלא היו זכאים וכן קבלו כסף, נדרשו או יידרשו להחזיר את הכסף לקופת המדינה.

אז על מה מדובר?. עוסקים עצמאיים – מחזור עסקאות לשנת הבסיס עולה על 300,000 ₪ ועד 80 מיליון שח. האם כולם יקבלו כסף?. לא. רק מי שיוכיח פגיעה במחזור עסקאות בתקופת הזכאות ינואר פברואר 2022 ביחס לחודשים מקבילים בשנת הבסיס – הפגיעה עולה על 25%.

תנאים וכללים נוספים:
הפגיעה במחזור העסקאות בחודשי המענק ביחס לחודשים המקבילים בשנת הבסיס היא אך ורק כתוצאה מהתפשטות זן האומיקרון. מחזור העסקאות לשנת 2021 בתוספת מענקי הקורונה (מענק הוצאות קבועות/מענק סוציאלי/ מענק בעלי שליטה) ששולמו לעוסק אינו עולה על מכפלה של 1.15 במחזור עסקאותיו בשנת הבסיס.

מה הקשר בין אישור ניהול ספרים ומס במקור לתשלום בשנת 2022?

רשות המיסים כורכת את ההתנהלות השוטפת, התקינה, מול רשויות המס בקבלת המענק. לדעתי, בצדק רב. המענק ישולם לחשבון הבנק רק אם הוגשו כל הדוחות התקופתיים למע"מ לתקופות הדיווח, הנדרשים לצורך חישוב המענק. ניהול פנקסים – חייב בניהול פנקסים והם קבילים.