מועצה אזורית לב השרון גבייה תשלומים טלפון דוחות חוגים

מועצה אזורית לב השרון גבייה תשלומים טלפון דוחות חוגים

בשנת 1984 אוחדו שתי מועצות אזוריות לישות מוניציפלית אחת החולשת על 18 יישובים. הדר השרון התאחדה עם מועצה אזורית השרון צפוני וכך נוצרה המועצה החדשה בעמוד זה מידע אודות מועצה אזורית לב השרון גבייה תשלומים טלפון דוחות חוגים.

איזה יישובים כלולים בשטח השיפוט של מועצה אזורית לב השרון 

מרבית יישובי המועצה הנם מושבים אשר נוסדו לפני קום המדינה ומעט שנים אחריה.

מושבים

גאולים
גנות הדר
חרות
ינוב
כפר הס
כפר יעבץ
משמרת
ניצני עוז
עזריאל
עין ורד
פורת
צור משה
שער אפרים
תנובות

התיישבות מושב שיתופי

בני דרור אחד מתוך  כ-35 מושבים שיתופיים בישראל

יישוב כפרי אחר

יעף
עין שריד היישוב שעבר שינויים בהגדרתו מונה כיום כ 1700 תושבים ונחשב לאחד היפים והמבוקשים באזור.

עוד באתר

טלפון מנהלת תקומה פניה למנהלת בנושאים שונים

טלפון מנהלת תקומה פניה למנהלת בנושאים שונים

טלפונים במועצה האזורית לב השרון

עמיר ריטוב, ראש המועצה, 09-7960203
יצחק יצחק, סגן ראש המועצה 09-7960204
איילה יצהרי, מנהלת הלשכה 09-7960203

מחלקת חינוך מזכירת המחלקה טלפון 09-7960209
גזבר המועצה 09-7960215
תשלומים לספקים 09-7960217
רישוי עסקים לב השרון טלפון 09-7960270. מתי שעות הקבלה?. יום ה' 09:00-11:00 (או בתיאום מראש)

איך פונים למוקד העירוני של מועצת לב השרון?. באמצעות ווטסאפ המועצה: 054-9099106 או באמצעות דואר אלקטרוני
מייל המוקד: mokdan@LEV-HASHARON.COM

מכרזים דרושים במועצה האזורית לב השרון

כמו גופים ציבוריים אחרים גם המועצה קולטת עובדים חדשים במגוון תחומי החיים. החל מאנשי חינוך ועבודה סוציאלית ועד לאנשי מקצוע בתחומי הכספים ומנהלה. בנוסף, על פי החוק, המועצה חייבת בפרסום מכרזים לספקים, בכפוף לתחום הפעילות. על מנת להגיש טופס מועמדות לעבודה או לגשת למכרז כח אדם דרושים לב השרון, יש להגיש טופס מועמדות אותו ניתן להוריד בהמשך הכתבה. 

מה צריך לדעת אם רוצים להתקבל לעבודה במועצה?

בהתאם לחוק, לנהלים ולחוזרי מנכ"ל, לא יועסקו בעירייה קרובי משפחה בתפקידים אשר קיימים ביניהם יחסי כפיפות ישירים או עקיפים או שקרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים. הכל בכפוף להחלטת העירייה/משרד הפנים וההוראות הרלוונטיות. האם הנך בעל זיקה פוליטית לראש העיר ו/או למי מחברי המועצה

ניגוד עניינים 
לא יתקבל אדם לתפקיד המועצה אם עיסוקיו האחרים / ענייניו האישיים / משפחתיים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו בעירייה. לרבות קשרים עם קבלים, חברות בניה, מתווכים, אדריכלים, עורכי דין בתחום הנדל"ן וכו'. 

להורדת הטופס להתמודדות על מכרז פנימי לתפקידים –  אליו יש לצרף צילום תעודת זהות וקורות חיים מודפסים- הורדת טופס למכרז פנימי

טופס הגשת מועמדות למשרה בלב השרון דרושים מכרזים