ייפוי כוח להעברת בעלות רכב

ייפוי כוח להעברת בעלות רכב טופס להורדה

העברת רכב במדינת ישראל מצריכה נוכחות של בעל הרכב בעת המכירה והעברה. אולם ניתן לבצע העברה של רכב ללא נוכחות הבעלים באמצעות טופס ייפוי כוח להעברת בעלות רכב

הורדה ייפוי כוח להעברת בעלות רכב

הטופס משמש להעברת רכב במקרים , בהם יש לבצע העברת בעלות של רכב פרטי בלבד . זהו טופס רשמי של משרד התחבורה למטרות הבאות :

  • מכירת הרכב מטעם בעל הרכב
  •  קניית הרכב מטעם הקונה.
  •  פעולה אחרת מטעם בעל הרכב.

מסמכים שיש לצרף לטופס ייפוי כוח להעברת בעלות רכב

חתימה על טופס יפוי לפני העברת רכב על ידי בעל הרכב אינו מספיק וחשוב לצרף את מסמכים נלווים . העברת הרכב מתבצעת במנהל התנועה אגף הרישוי או במי שהוסמך על ידו .  כאשר יש דרישה לבצע שינוי בעלות על רכב באמצעות מיופה הכח יש לצרף את המסמכים הבאים  : 
תעודות זהות שלו ושל המבקשים.
– רשיון הרכב (כאשר הוא שליח של בעל הרכב).
– השליח אחראי לכל פעולה שביצע בהסתמך על טופס זה

בדיקת בעלות על רכב בדיקת רכב הוא מעוקל

לפני רכישת רכב חשוב לבצע בדיקה האם על הרכב רובץ שעבוד או עיקול. מקובל להניח שלא כדאי , למעט נסיבות חריגות , לרכוש רכב שיש עליו עיקול או שעבוד שכן בעל החוב יכול לדרוש את התמורה או לקחת לכם את הרכב עד לתשלום החוב.

בדיקת עיקולים ושעבודים על רכב נעשית באמצעות אתר רשם המשכונות – לפניכם מדריך לבדיקת שעבודים ועיקולים לרכב.

ייפוי כוח להעברת בעלות רכב טופס להורדה עם הנחיות כיצד להגיש בעת העברת רכב כאשר הבעלים לא נוכח אילו מסמכים יש לצרף לטופס על מנת לבצע העברת רכב