טופס 161 להורדה מעודכן תמיד

טופס 161 להורדה מעודכן לשנת 2023 

 רעידת אדמה בעולם הביטוח הפנסיוני. רשות המיסים מעדכנת את הנחיות הטפסים למקרה של עזיבת עבודה, פיטורים או התפטרות. מה בכתבה? מדריך טופס 161 להורדה מעודכן לשנת 2023.

פטור ממס הטבות טופס 161 להורדה מעודכן לשנת 2023 

הטופס מהווה את סיום יחסי עובד מעביד והוא הודעה לשלטונות המס מהם סכומי הפיצויים , הנקראים גם מענק פרישה , אותם משלם המעביד לעובד ואילו סכומים חייבים במס.

החל מתאריך ה-1 ביולי 2023 (להלן: "מועד התחולה") והלאה, חובה להודיע על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 החדש. יש להודיע גם על אירועי פרישה שהתרחשו לפני מועד התחולה, אך דווחו לראשונה על ידי המעסיקים מתאריך זה והלאה.

הדיווח יתבצע בזמן פרישתם המוחלטת והסופית של העובדים, ובתנאי שנצברו עבורם סכומים וזכויות על תקופת עבודתם אצל המעסיקים מהם פרשו. זאת, בין אם הכספים משולמים על ידי המעסיקים ישירות ובין אם באמצעות קופות גמל.

מהו טופס 161 החדש
הטופס בנוי משלושה חלקים:

חלק א' – הודעת מעסיק
המעסיקים ידווחו את כל הפרטים ביחס לפרישת העובדים.

חלק ב' – הודעת עובד
העובדים נדרשים:

למלא את בקשותיהם ביחס למענקים שהועמדו לרשותם.
בנוסף, נדרשות הצהרותיהם – שיש להן השפעה על אישור הבקשה של העובדים.
חלק ג' – חישוב המעסיקים והנחיות לקופות הגמל
בחלק זה המעסיקים ינחו את קופות הגמל לגבי אפיון הכספים וניכוי המס בהתאם לחלופות בכפוף לתנאים המפורטים בטופס, במקרים לא מתקיימים התנאים על המעסיקים ולהפנות את העובדים לפקיד השומה לקבלת הנחיות ביחס לסכומים המדווחים בטופס.

 

בטופס המעסיק מבצע הודעה על סיום עבודה של העובד אצלו

החל מתאריך ה-1 ביולי 2023 (להלן: "מועד התחולה") והלאה, חובה להודיע על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 החדש. יש להודיע גם על אירועי פרישה שהתרחשו לפני מועד התחולה, אך דווחו לראשונה על ידי המעסיקים מתאריך זה והלאה.

הדיווח יתבצע בזמן פרישתם המוחלטת והסופית של העובדים, ובתנאי שנצברו עבורם סכומים וזכויות על תקופת עבודתם אצל המעסיקים מהם פרשו. זאת, בין אם הכספים משולמים על ידי המעסיקים ישירות ובין אם באמצעות קופות גמל.

המעביד חייב להפיק לכל עובד טופס 161 ולבצע בעצמו את חישוב הפטור ממס על הפיצויים.

את החלק החייב במס ולציין את השכר האחרון ואת תקופת ההעסקה. בעמוד זה ניתן להוריד בקליק את טופס 161 להורדה ישירות מאתר הטפסים של ישראל.

הורדה וצפייה בטופס בסוף עמוד זה

להורדה והדפסה הטופס החדש של רשות המיסים 161 

 

טופס 161 להורדה הוא הודעה לעובד ולמס הכנסה איזה חלק מהפיצויים פטורים ממס . לכל עובד יש זכאות לקבל פטור של 13600 (לשנת 2023  מתעדכן בכל שנה ).  פטור מפיצויים עבור כל שנת עבודה כפול מספר השנים.

יתר הסכום יהיה חייב במס . הפיצויים משולמים לעובד בצ'ק , על ידי קופה מרכזית לפיצויים או על ידי קופת גמל , קרן פנסיה או פוליסת ביטוח בהן חסך המעסיק לעובד את מענק הפרישה. מענק זה נקרא פטור ממס על פיצויי פיטורים או מענק פרישה לפי סעיף 9 (7א)(א) לפקודת מס הכנסה

 

טופס 161 טומן בחובו הפתעות וחיובי מס  מיותרים הנובעים מחוסר ידיעה של כללי מס הכנסה , של תקנה 190 , תיקון 3 לפקודת מס הכנסה והכלליים החלים בניצול מלא של פטור מפיצויים. לכן אנ ממליצים לכל עובד שמלא טופס 161 ושלם מס הכנסה על פיצויים חייבם במס לבצע בדיקה של זכאות להחזרי מס הכנסה בגין פיצויים. הבדיקה אינה כרוכה בתשלום ראשוני ויכולה להיות שווה לך הרבה מאד כסף. 

טופס 161 ימולא ע"י מעביד לכל עובד שכיר שפרש מעבודה.  גם עקב מוות ,או משולמים לעובד פיצויים. מה עוד כלול בהטבה?. קצבה או תגמולים בגין פרישתו. אם שולמו עבור העובד סכומים לצבירת זכויות פיצויים. כמו גם קצבה או תגמולים בגין עבודת אצל המעסיק. המקור לפקיד שומה העתק מטופס 161 לעובד או למי מטעמו

טופס 161 חדש מעודכן שנת 2023 רשות המיסים מס הכנסה עזיבת עבודה