טופס 161 להורדה מעודכן תמיד

טופס 161 להורדה

בעמוד זה ניתן להוריד למחשב את טופס 161

 

טופס 161 מהווה את סיום יחסי עובד מעביד והוא הודעה לשלטונות המס מהם סכומי הפיצויים , הנקראים גם מענק פרישה , אותם משלם המעביד לעובד ואילו סכומים חייבים במס.

בטופס המעסיק מבצע הודעה על סיום עבודה של העובד אצלו

תקנות מס הכנסה , תכנון פרישה וניצול הטבות מס הכנסה לשנות המס 2019 ושנת המס  2020  יש בהם להביא לידי רווח נטו של עשרות אלפי שקלים על ידי הגשה נכונה של טופס 161 של המעביד לקופות הגמל ומס הכנסה .  לכן חשוב להתייעץ עם רואה חשבון מומחה לתחום המיסוי הפנסיוני על מנת להבטיח שכל הנתונים המועברים לרשות המיסים על ידי המעסיק נכונים ומתאימים למצב האישי שלכם ולחיסכון המצטבר בקופות פנסיה ביטוחי מנהלים וקופות גמל .  

קרנות השתלמות  , חיסכון לטווח קצר ובינוני לא כלולות בדיווח על טופס 161 וממילא הן לא כלולות בחישובי מס על חיסכון פנסיוני . 

המעביד חייב להפיק לכל עובד טופס 161 ולבצע בעצמו את חישוב הפטור ממס על הפיצויים , את החלק החייב במס ולציין את השכר האחרון ואת תקופת ההעסקה. בעמוד זה ניתן להוריד בקליק את טופס 161 להורדה ישירות מאתר הטפסים של ישראל.

הורדה וצפייה בטופס בסוף עמוד זה

טופס 161 להדפסה 

 

טופס 161 להורדה הוא הודעה לעובד ולמס הכנסה איזה חלק מהפיצויים פטורים ממס . לכל עובד יש זכאות לקבל פטור של 12,400 (לשנת 2019 מתעדכן בכל שנה ) של פטור מפיצויים עבור כל שנת עבודה כפול מספר השנים. יתר הסכום יהיה חייב במס . הפיצויים משולמים לעובד בצ'ק , על ידי קופה מרכזית לפיצויים או על ידי קופת גמל , קרן פנסיה או פוליסת ביטוח בהן חסך המעסיק לעובד את מענק הפרישה. מענק זה נקרא פטור ממס על פיצויי פיטורים או מענק פרישה לפי סעיף 9 (7א)(א) לפקודת מס הכנסה

 

טופס 161 טומן בחובו הפתעות וחיובי מס  מיותרים הנובעים מחוסר ידיעה של כללי מס הכנסה , של תקנה 190 , תיקון 3 לפקודת מס הכנסה והכלליים החלים בניצול מלא של פטור מפיצויים. לכן אנ ממליצים לכל עובד שמלא טופס 161 ושלם מס הכנסה על פיצויים חייבם במס לבצע בדיקה של זכאות להחזרי מס הכנסה בגין פיצויים. הבדיקה אינה כרוכה בתשלום ראשוני ויכולה להיות שווה לך הרבה מאד כסף. 

טופס 161 ימולא ע"י מעביד לכל עובד שכיר שפרש מעבודה, גם עקב מוות ,או משולמים לעובד פיצויים, קיצבה או תגמולים בגין פרישתו או אם שולמו עבור העובד סכומים לצבירת זכויות פיצויים, קיצבה או תגמולים בגין עבודת אצל המעסיק. המקור לפקיד שומה העתק מטופס 161 לעובד או למי מטעמו

טופס 161 להורדה טופס-161-הודעת-מעביד-על-פרישת-עובד