טופס 101 לפנסיונרים 2021 להורדה מתאים לכל קרנות הפנסיה

טופס 101 לפנסיונרים 2021 להורדה מתאים לכל קרנות הפנסיה

לקראת שנת המס החדשה וסיום שנת 2020 נדרשים כל הפנסיונרים במדינת ישראל שמקבלים קצבה חודשית מקרן פנסיה או ביטוח לאומי להגיש לקרנות טופס 101 לפנסיונרים 2021. מאתר זה ניתן להוריד את הטופס ולבצע הדפסה. טופס 101 לקרן פנסיה מבטחים, מקפת, עתודות, עמיתים 101 ויתר קרנות הפנסיה בישראל.

הפחתת הקצבה של הפנסיונרים בקרנות הוותיקות עד 1000 שח בשנה

לאחר מספר דחיות בנושא הוחלט על קיצות קצבת הפנסיה של קרנות הפנסיה הוותיקות עמיתים מבטחים וותיקה, מקפת וותיקה, קרן גמלאות וותיקה, נתיב, פועלי בניין, קרן פנסיה פועלים חקלאיים, קרן גמלאות אגד, קרן גמלאות הדסה. הקיצוץ הצפוי בגובה של 1% מהפניה החודשית ולכן חשוב להגיש טופס 101 לשנת 2021 בצורה נכונה על מנת שלא תצטרכו לשלם גם למס הכנסה סכומים שאין צורך בהם במיוחד בתקופה המאתגרת בנו אנו חיים. 

10 הטבות מס בטופס 101 לגימלאים

  1. אני תושב/ת ישראל – מזכה באופןמ אוטומטי בנקודות זיכוי בשווי שנתי של כ 5000 שח שיורדים מתשלום מס הכנסה 
  2. פטור מלא ממס אני נכה 100% / עיוור, מצורף: אישור ממשרד הביטחון/האוצר/פקיד שומה/תעודת עיוור שהוצאה לאחר 1.1.94
  3. הקלות מס נקודות זיכוי הודות למגורים באיזור פיתוח מתאריך _____________
  4. זיכוי מס לעולה חדש תאריך _____________
  5. היער הכנסות אחרות
  6. הטבות מס בגין משפחה חד הורית
  7. נקודות זיכוי עבור ילדים בחזקת מקבל הקצבה
  8. תוספת נקודת זיכוי , כ 2500 שח בשנה זיכוי ממס, בגין ילדי שאינם בחזקתי המפורטים בחלק ג’ ואני משתתף בכלכלת.
  9. תוספת בגין מזונות לבן/בת זוג לשעבר (ימולא ע”י מי שנישא בשנית) יש לצרף פסק דין לטופס המוגש לקרן הפנסיה

להורדה והדפסה 

טופס 101 לגמלאים 2021 להורדה והדפסה

קרנות הפנסיה הגדולות בישראל – מי משלם לנו את הפנסיות

עמיתים קרנות פנסיה ותיקות 

קרנות הפנסיה המגזריות של חברת חשמל והקרנות של המפעלים הגדולים כמו קרן פנסיה אגד וקרן פנסיה דן 

הנחות בארנונה לפנסיונרים

הנחה במסי ארנונה. גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית
זכאים: מקבלי קצבת זקנה מגיל הפרישה ומעלה (נשים מגיל 62 וגברים מגיל 67), כולל מקבלי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה, וכן מקבלי קצבת זקנה עם השלמה לקצבת נכות.
איך מקבלים: הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה. גובה ההנחה נקבע על-ידי הרשות המקומית. לבירורים על גובה ההנחה יש לפנות לרשות המקומית.