ויתור סודיות והרשאה למסירת מידע לעובד הסוציאלי טופס ביטוח לאומי t91

ויתור סודיות והרשאה למסירת מידע לעובד הסוציאלי טופס ביטוח לאומי t91

ויתור סודיות והרשאה למסירת מידע לעובד הסוציאלי טופס ביטוח לאומי t91