טופס הצהרת מעסיק עוזרת בית להורדה והדפסה ביטוח לאומי

טופס הצהרת מעסיק עוזרת בית להורדה והדפסה ביטוח לאומי

המעסיקים עובדת או עובדת בעבודות משק בית נדרשים לשלם עבורם דמי ביטוח לאומי. הנושא מוסדר בחוק ולמעשה פוטר את המעסיק מחבויות רבות. בכתבה זו טופס הצהרת מעסיק עוזרת בית ביטוח לאומי. זכויות עובדים ועוד.

טופס הצהרת מעסיק עוזרת בית ביטוח לאומי

טופס הצהרת מעסיק עוזרת בית ביטוח לאומי

מה הזכויות של עוזרת הבית שלכם ?  מנקה של הבניין מה מגיע לו מבחינת פנסיה וביטוחים ? 

 • זכויות שעל המעסיק לשלם לעובדים
  • דמי ביטוח לאומי – המעסיק צריך להצהיר ושלם
  • דמי פנסיה חובה  – באחת מקרנות הפנסיה המקיפות החדשות. חלק מהקרנות מאפשרות לצרף את העובד באמצעות אתר האינטרנט של הקרן.
  • תלוש שכר מדי חודש
  • חבות תשלום שכר לפי התאריכים הנקובים בחוק
  • כמו כל עובד תשלום הבראה שנתי  – לפי יחס משרה
  • תשלום ימי חופשה על פי חוק לפי היקף העסקה
  • נהוג גם לתת – שי לחג בראש השנה ובפסח. היו נדיבים ורחבי לב.
 • זכויות מטעם רשויות מס הכנסה מענקים קצבאות
  • מס הכנסה שלילי לעוזרות בית
  • מענק עבודה שנתי
  • החזרי מס הכנסה
  • מענק לכל אזרח ו/או מענקים וקצבאות של ביטוח לאומי לפי הכרה של וועדות רפואיות או זכויות לפי כל דין

להורדה טפסים של ביטוח לאומי למעסיקי עובדים בבית

 • מהם פרטי המעסיק או נציג ועד הבית
 • מספר חשבון בנק של המעסיק לצורך החזרים במידה ויגיעו
 • פרטי העובד
 • פרטים על העבודה הנוכחית
 • הצהרת המעסיק – אני החתום מטה מצהיר בזה כי כל הפרטים שנמסרו על ידי בטופס הם נכונים ומלאים. אני מצהיר כי העובד הרשום מעלה עבד ודווח בזמן כמפורט לעיל. ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים. הם עבירה על החוק, וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין למתן קצבה לפי חוק זה או להגדלתה ע"י העלמת פרטים. שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר. ידוע לי כי אם יחולו שינויים בפרטי ההתקשרות, עלי להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי. במקרה שלא יעודכנו פרטי ההתקשרות, המידע יישלח באמצעות הערוצים אותם ציינתי על גבי טופס זה.

טופס הצהרת מעסיק עוזרת בית ביטוח לאומי

צפו בווידאו הדרכה למעסיקים זכויות העובדים במשק בית

האם עובדים במשק בית הם עובדים לכל דבר? ואם כן לאילו זכויות הם זכאים מבחינת החוק?.  כיצד ניתו להוכיח קשרי עבודה והאם עובד במשק בית יכול להגיש תביעה למעסיקו?דיני עבודה, אסקימו מומחים און ליין. עו`ד יובל אלון.

גולשים יקרים שימו לב – במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין.