הנחה בארנונה הורה יחיד רמת גן על משפחה שבראשה הורה עצמאי

הנחה בארנונה הורה יחיד רמת גן על משפחה שבראשה הורה עצמאי