כפר סבא טופס הנחה בארנונה בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית מבחן הכנסה

כפר סבא טופס הנחה בארנונה בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית מבחן הכנסה