טופס הודעה על תאונה מגדל להורדה

טופס הודעה על תאונה מגדל טפסים להורדה

תאונה היא אירוע מצער ברמה האישית אבל לא פחות מכך זה אירוע ביטוחי. מבחינת חברת הביטוח יש להודיע לה באמצעות טופס על התאונה. בכתבה זו טופס הודעה על תאונה מגדל להורדה מהאתר .

"<yoastmark

משמעות הפעלת הביטוח במקרה של תאונה

כאשר רכב מבוטח בפוליסת ביטוח מקיף צד ג או חובה יש לבעל הפוליסה חובות וזכויות מול חברת הביטוח. במקרה של תאונה יש לו חגם חובות כלפי הרכב הנפגע או כלפי הרכב הפוגע ואחת מהן היא חובת הדיווח לחברת הביטוח בה הוא מבוטח.

בביטוח חובה לרכב תאונה היא מקרה הביטוח המכוסה לפי ההגדרות בתקנות " תאונת דרכים שבה היה מעורב הרכב, בעת ששימש את המבוטח לאחת או יותר מהמטרות המבוטחות לפי תנאי הפוליסה, ושבה נגרם נזק גוף לנפגע, וכן מאורע אשר החבות בגינו מכוסה לפי סעיף 3(ב) לפוליסה זו " .

פרטי הטופס הודעה על תאונה ביטוח רכב מגדל 

מגדל ניהול תביעות בע"מ היא החברה המטפלת בתביעה ואליה ממוען הטופס. רצוי להתייעץ תמיד עם סוכן הביטוח שלך לפני הגשת הטופס וחלק מהמבוטחים מעדיפים להודיע על תאונה לחברת ביטוח באמצעות הסוכן על מנת לאפשר לו לטפל בתביעות ביטוח . על גבי הטופס מציינת חברת הביטוח שעל המבוטח להעביר את כל המסמכים הנדרשים לשם טיפול מהיר ויעיל בתביעה ואף ייתכן כי בעת הטיפול בתביעה יידרשו מסמכים נוספים.

פרטים נדרשים  הודעה ראשונית על תאונה מגדל

רשימת הפרטים כוללת את פרטי המעורבים ואת תיאור התאונה לרבות פרטי המבוטח בפוליסה , פרטי הרכב המבוטח .פרטי הנהג בעת האירוע (למילוי אם פרטי הנהג שונים מפרטי המבוטח) וכמובן את פרטי התאונה לפי סעיפים פרטי האירוע , פרטי נפגעי גוף , פרטי צד ג' לרבות פירוט הנזק שנגרם לצד ג' (אנשים, כלי רכב, נכסים) ואת פרטי עדים במידה וישנם .

טופס הודעה ראשונה על תאונה מגדל

שירות לקוחות מגדל חברה לביטוח 

לפני השיחה עם המוקד יש לוודא שיש לכם את כל הפרטים הנדרשים על מנת לדווח על תאונה או לצורך קבלת השירות הנדרש. טלפון שירות לקוחות מגדל 03-9201010

טפסים של חברות ביטוח טופס הודעה ראשונה על תאונה 

הכתבה באתר הטפסים של ישראל הכתבה איננה בגדר ייעוץ משפטי או ייעוץ ביטוחי . אתר הטפסים של ישראל מציע לכם עשרות טפסים בנושא ביטוח סיוע במימוש זכויות ביטוח לאומי, איתור כסף אבוד , מיאת ירושות וכסף רדום של נפרטים בכל חברות הביטוח בישראל