טופס בקשה לרישום רכב משרד התחבורה

טופס בקשה לרישום רכב משרד התחבורה להורדה והדפסה

על מנת לבצע פעולות במרשם הרכבים של משרד התחבורה יש להגיש את ייפוי כח לרישום רכבים. שימו לב להבדלים בטופסי מ"ה. יש הבדל גדול בין הטופס של אדם פרטי לטופס של חברה בעמ או תאגיד. את שני הטפסים הנקראים טופס בקשה לרישום רכב משרד התחבורה תוכלו להוריד מהאתר. 

"<yoastmark

הארכה אוטומטית לרישיון רכב ונהיגה לאור מלחמת חרבות ברזל

שרת התחבורה האריכה את תוקפם של רישיונות רכב ונהיגה שתוקפם פג באמצעות הוראות שעה המאריכות באופן אוטומטי את תוקפם של רישיונות רכב ונהיגה שתוקפם פג בין ה-7 באוקטובר ל-6 בנובמבר ולא ניתן לחדשם עקב המצב הביטחוני.

רישיונות רכב: רשיון רכב שפג בין ה-7 באוקטובר ל-6 בנובמבר, יוארך אוטומטית ב-60 יום.

רישיון נהיגה: רישיון נהיגה שפג בתקופה שצויינה יוארך אוטומטית ב-90 יום.

תאוריה וטסט – נהגים הנדרשים לעבור בדיקות רפואיות לגיל מבוגר, יוכלו לבצע אותן תוך 30 יום מתום ההארכה.

התליית רישיון נהיגה נהגים שרישיון הנהיגה שלהם הותלה החל מ-1 באוקטובר ועד 6 בינואר,2024 ,לאחר שלא ביצעו קורסים ובחינות שהוטלו עליהם, הפסילה תיחשב כבטלה עד ל-1 באפריל 2024 ותחודש בתום התקופה.

נהג חדש: אם סיימתם את מלוא חובותיכם ואת תקופת הליווי הקבועה בחוק לנהג חדש, ואין באפשרותכם לעבור בימים אלה קורס רענון, תיחשבו עם תום השנתיים לקבלת הרישיון כנהג רגיל .

טופס לתאגיד רישום רכב 

לביצוע שינוי במירשם כלי הרכב – כאשר המבקש הוא תאגיד )אינו אדם פרטי(. נציג המבקש השליח יציג: – טופס זה. – תעודת זהות שלו. – רישיון הרכב כאשר המבקש הוא בעל הרכב(. – טופס זה יוחזר לשליח. – השליח אחראי לכל פעולה שביצע בהסתמך על טופס זה.

  1. פרטי התאגיד – בעל הרכב הרשום או הקונה
  2. .המורשים לחתום בשם התאגיד, המאשרים בחתימתם כי נציגם לביצוע הפעולה הוא מי שרשום בסעיף 3
  3. פרטי מיופה הכח נציגו ושליחו של התאגיד
  4. חתימת עורך דין לזיהוי ואישור מורשים לחתום בשם התאגיד

להדפסה והורדה טופס לתאגיד חברה בע"מ 

טופס בקשה לרישום רכב משרד התחבורה תאגיד

רכב פרטי ייפוי כח 

לביצוע שינוי במירשם כלי הרכב – כאשר המבקש אינו מבצע את הפעולה בעצמו. נציג המבקש השליח יציג: – טופס זה. – תעודת זהות שלו ושל המבקשים.- רישיון הרכב כאשר הוא שליח של בעל הרכב(. – טופס זה יוחזר לשליח. – השליח אחראי לכל פעולה שביצע בהסתמך על טופס זה.

  • למכירת הרכב מטעם בעל הרכב
  • לקניית הרכב מטעם הקונה
  • לפעולה אחרת מטעם בעל הרכב.

עוד יש לציין בטופס את פרטי נותן יפוי הכח – בעל הרכב הרשום או הקונה המאשר בחתימתו כי נציגו לביצוע הפעולה הוא מי שרשום בסעיף 2 להלן: פרטי מיופה הכח נציגו של המבקש

להורדה והדפסה טופס העברת רכב פרטי 

טופס בקשה לרישום רכב משרד התחבורה אדם פרטי

 

טיפים חשובים בעת העברת רכבים במשרד התחבורה

יש לוודא שהרכב חופשי משעבודים ועיקולים. ככל שמדובר בשעבוד התמונה מורכבת יותר. שכן אדם יכול להעביר בעלות על רכב משועבד, אבל זה כמו לרכוש דירה שיש על משכנתא, לשלם את מלוא התמורה ואז, לפי דרישת הבנק, לשלם את את המשכנתא של המוכר. סוף מעשה במחשבה תחילה.