טופס בקשה לרישום רכב משרד התחבורה

טופס בקשה לרישום רכב משרד התחבורה להורדה והדפסה

על מנת לבצע פעולות במרשם הרכבים של משרד התחבורה יש להגיש את ייפוי כח לרישום רכבים. שימו לב להבדלים בטופסי מ"ה. יש הבדל גדול בין הטופס של אדם פרטי לטופס של חברה בעמ או תאגיד. את שני הטפסים הנקראים טופס בקשה לרישום רכב משרד התחבורה תוכלו להוריד מהאתר. 

"<yoastmark

טופס לתאגיד רישום רכב 

לביצוע שינוי במירשם כלי הרכב – כאשר המבקש הוא תאגיד )אינו אדם פרטי(. נציג המבקש השליח יציג: – טופס זה. – תעודת זהות שלו. – רישיון הרכב כאשר המבקש הוא בעל הרכב(. – טופס זה יוחזר לשליח. – השליח אחראי לכל פעולה שביצע בהסתמך על טופס זה.

  1. פרטי התאגיד – בעל הרכב הרשום או הקונה
  2. .המורשים לחתום בשם התאגיד, המאשרים בחתימתם כי נציגם לביצוע הפעולה הוא מי שרשום בסעיף 3
  3. פרטי מיופה הכח נציגו ושליחו של התאגיד
  4. חתימת עורך דין לזיהוי ואישור מורשים לחתום בשם התאגיד

להדפסה והורדה טופס לתאגיד חברה בע"מ 

טופס בקשה לרישום רכב משרד התחבורה תאגיד

רכב פרטי ייפוי כח 

לביצוע שינוי במירשם כלי הרכב – כאשר המבקש אינו מבצע את הפעולה בעצמו. נציג המבקש השליח יציג: – טופס זה. – תעודת זהות שלו ושל המבקשים.- רישיון הרכב כאשר הוא שליח של בעל הרכב(. – טופס זה יוחזר לשליח. – השליח אחראי לכל פעולה שביצע בהסתמך על טופס זה.

  • למכירת הרכב מטעם בעל הרכב
  • לקניית הרכב מטעם הקונה
  • לפעולה אחרת מטעם בעל הרכב.

עוד יש לציין בטופס את פרטי נותן יפוי הכח – בעל הרכב הרשום או הקונה המאשר בחתימתו כי נציגו לביצוע הפעולה הוא מי שרשום בסעיף 2 להלן: פרטי מיופה הכח נציגו של המבקש

להורדה והדפסה טופס העברת רכב פרטי 

טופס בקשה לרישום רכב משרד התחבורה אדם פרטי

 

טיפים חשובים בעת העברת רכבים במשרד התחבורה

יש לוודא שהרכב חופשי משעבודים ועיקולים. ככל שמדובר בשעבוד התמונה מורכבת יותר. שכן אדם יכול להעביר בעלות על רכב משועבד, אבל זה כמו לרכוש דירה שיש על משכנתא, לשלם את מלוא התמורה ואז, לפי דרישת הבנק, לשלם את את המשכנתא של המוכר. סוף מעשה במחשבה תחילה.