כניעת לוחמי מוצב המזח מקור וקיפידיה ארכיון הצבא המצרי

כניעת לוחמי מוצב המזח מקור וקיפידיה ארכיון הצבא המצרי

כניעת לוחמי מוצב המזח מקור וקיפידיה ארכיון הצבא המצרי