הלכת אלקצאצי במסגרת חוק חדלות פירעון פסיקת בית המשפט העליון