הלכת אלקצאצי במסגרת חוק חדלות פירעון פסיקת בית המשפט העליון

הלכת אלקצאצי במסגרת חוק חדלות פירעון פסיקת בית המשפט העליון

מידע לעורכי דין בנושא פשיטות רגל והוצאה לפועל. הכירו את הלכת אלקצאצי במסגרת חוק חדלות פירעון פסיקת בית המשפט העליון 2021 החלטות וחדשות משפטיות פשיטת רגל רשות האכיפה והגבייה. פרשנות, פסק דין להורדה.

הלכת אלקצאצי במסגרת חוק חדלות פירעון פסיקת בית המשפט העליון

הלכת אלקצאצי במסגרת חוק חדלות פירעון פסיקת בית המשפט העליון

הסבר מהי הלכת אלקצאצי

הלכת אלקצאצי נקבעה בשנת 2014 בפסק דין ע"י בית המשפט העליון, ההלכה קובעת כי פנייה מחדש להליכי פשיטת רגל במקרה של ביטולם עקב מחדלים, תקופת הצינון תעמוד על בין שנה לשנה וחצי ובמקרים חמורים יותר עד שנתיים וחצי.

פסיקות חדשות של בית המשפט בנושא פשיטות רגל

בית המשפט העליון קיבל את עמדת הממונה ופסק כי הלכת אלקצאצי שרירה וקיימת גם במסגרת חוק חדלות פירעון. ביום ה' 20.06.2021 ניתן פסק דין משמעותי וחשוב בבית המשפט העליון הקובע הלכה מחייבת בהליכי חדלות פירעון. פסק הדין עוסק בערעור על החלטת הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי בעניין תקופת הצינון בהליכי חדלות פירעון לאחר שבוטל הליך עקב מחדליו של החייב

משמעות החלטת בית המשפט העליון כלפי פושטי רגל

בפסק הדין התקבלה עמדת הממונה ולפיה הלכת אלקצאצי שרירה וקיימת גם לאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון.

כאמור, סוגיה זו הגיעה להכרעה בבית המשפט העליון, כבוד השופט דוד מינץ ובהסכמת כבוד השופטים יצחק עמית ונעם סולברג, ובפסק דין בן 11 עמודים אושררה עמדת הממונה כי הלכת אלקצאצי שרירה וקיימת גם במסגרת חוק חדלות פירעון.

השלכות החלטת בית המשפט על פושטי רגל והליכי הוצאה לפועל

 • לפי קביעת בית המשפט כי במידה ולא נקבעה תקופת צינון על ידי הערכאה שביטלה את ההליך הקודם, הממונה הוא הגורם אשר מוסמך להכריע בדבר אורך תקופת הצינון.
 • בית המשפט העליון גם מפרט פרמטרים אליהם צריך הממונה להתייחס בקביעת תקופת הצינון המתאימה לנסיבות המקרה שבפניו.

נימוקי החלטת ביה"מ לקיום הלכת אלקצאצי

 • נקודת המוצא העומדת בבסיס הדיון בפניו היא כי הליך חדלות פירעון גם על פי החוק ולא רק על פי הפקודה הוא הליך של "חסד המחוקק".
  כפי שהיה ביחס לפקודת פשיטת הרגל, גם על הליכי חדלות פירעון לפי החוק, חולש עיקרון לפיו על היחיד לנהוג בתום לב ולא לנצל לרעה את ההליכים על מנת ליהנות מחסדיהם.
 • לכן, בשל קיומו של אותו הרציונל, גם לאחר חקיקת החוק אין מקום לאפשר ליחיד להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים ללא תקופת צינון בין הליך חדלות פירעון שבוטל להליך חדש. ללא קביעת תקופת צינון, לא תהיה תוחלת לביטול ההליך בשל מחדלי היחיד, ולאזהרה ולהתראה שההליכים יבוטלו אם היחיד לא יסיר את מחדליו, ולא יהיה תמריץ ליחיד לשתף פעולה עם ההליך.
 • אין סתירה בין קביעת תקופת צינון כאמור לבין התכלית שעניינה שיקומו הכלכלי של היחיד, שכן החוק מבקש לתמרץ את החייב לשתף פעולה עם ההליך על מנת להביא לשיקומו.בנוסף, התכלית של שיקומו של היחיד אינה עומדת לבדה ולמולה יש לאזן את טובת הנושים ואת טובת הציבור כולו.
  ביטולו של מנגנון הכרזת החייב כ"מוגבל באמצעים" אינו משליך על הסוגיה שבפנינו.
 • החוק מבקש להפקיד בידי הממונה את האחריות השוטפת לניהול הליכי חדלות פירעון של יחידים, זוהי אינה סמכות טכנית בעיקרה כפי שטוענים המערערים, וקביעת תקופת צינון הולמת את הסמכויות המהותיות השונות שניתנו לממונה מכוח החוק.
 • להורדת פסק הדין המלא – פסק דין הלכת אלקצאצי להורדה בית המשפט העליון

צפו בווידאו עו"ד אינה רוגטניק: "חוק חדלות פירעון החדש שם במרכזו את השיקום של מי שנקלע למצב כלכלי קשה"