דחיית תשלומים בהוצאה לפועל 2021 רשימת הקלות

דחיית תשלומים בהוצאה לפועל 2021 רשימת הקלות

עקב הסגר השלישי והמשבר הכלכלי במדינת ישראל הוחלט ברשות האכיפה והגבייה על דחיית תשלומי חובות לחייבים תשלומים בהוצאה לפועל. כל הפרטים על אופן קבלת הזכאות להקלה בתשלומי חובות בכתבה שלפניכם. דחיית תשלומים בהוצאה לפועל 2021 רשימת הקלות

החלטת הרשות מיועדת לחייבים שמצויים בהליכי חדלות פירעון, תהליך פשיטת רגל, אשר מתקשים לבצע העברה של התשלום החודשי בשל המגבלות שהוטלו עקב התפרצות נגיף הקורונה. בישראל מאות אלפי מובטלים ועצמאים המתקשים לייצר הכנסה עקב המשבר הכלכלי ומכאן ההחלטה להעניק דחיית תשלומים והקלות אולם במספר תנאים שיפורטו להלן.

מי זכאי לדחיית תשלומים בהוצאה לפועל 

חייבים כאמור שנמצאים בהליכי חדלות פירעון לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי,התשע"ח-2018 ,לא יחשבו כמפרים את חובת התשלומים בשל אי ביצוע התשלום החודשי לחודשים ינואר, פברואר ומרץ לשנת 2021.

התנאי הוא ביצוע ותשלום שאותו ישלמו החייבים בחודש אפריל לשנת 2021 את התשלומים עבור חודשים ינואר, פברואר ומרץ האמורים, בנוסף על התשלום השוטף של חודש אפריל 2021 .

שימו לב – לא מדובר על שמיטת חובות, ביצוע דיפולט, אלא דחיית תשלומים למועד מאוחר יותר, בתקווה שלחייבים יהיה מהיכן לשלם בעתיד.

חייבם בפשיטת רגל דחיית תשלומים בהוצאה לפועל 

ביחס לחייבים כאמור שמצויים בהליכי פשיטת רגל לפי פקודת פשיטת הרגל, תש"ם-1980 ,הכונס הרשמי לא יתמוך בבקשות לביטול ההליך וכן לא יגיש מיוזמתו או על ידי המנהלים המיוחדים/נאמנים בקשות לביטול ההליך בשל אי ביצוע התשלום החודשי בחודשים ינואר, פברואר ומרץ לשנת 2021.

גם לסוכרייה הזו יש תנאים:

  • החייבים יבצעו בחודש אפריל לשנת 2021 את התשלומים עבור חודשים ינואר, פברואר ומרץ האמורים
  • בנוסף על התשלום השוטף של חודש אפריל 2021 .

תשלומי שנת 202 להוצאה לפועל הודעה חשובה לחייבים בפיגור 

מובהר בזאת, כי אין באמור בהודעה זו כדי לדחות את המועד לביצוע התשלום החודשי לחודשים ספטמבר, אוקטובר, נובמבר ודצמבר לשנת 2020 אותם יש לבצע בהתאם להודעת הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי בנוגע לדחיית תשלום חודשי לחייבים מסוימים בשל צמצום פעילות הבנקים.

חדשות ההוצאה לפועל, טפסים להורדה, הגשת בקשות ושעות קבלה בלשכות רשות האכיפה והגבייה באתר המרכזי לטפסים ותקנות ההוצאה לפועל בישראל.

טפסים להורדה הוצאה לפועל בישראל