ביטול קנסות חניה ומשטרה 2023

ביטול קנסות חניה ומשטרה 2023