ביטוח לאומי טופס 900 מקוון והדפסה עדכון פרטים אישיים

ביטוח לאומי טופס 900 מקוון והדפסה עדכון פרטים אישיים

איך מעדכנים פרטים אישיים וחשבון בנק במוסד לביטוח לאומי?. ניתן לעשות זאת באמצעות שירות עצמי באתר אונליין או באמצעות ביטוח לאומי טופס 900 מקוון והדפסה עדכון פרטים אישיים.

מה כולל ביטוח לאומי טופס 900 מקוון והדפסה

הטופס מורכב משני סעיפי חובה ואת היתר ניתן להגיש לפי שיקול דעת המבוטח. אבל מה עוד חשוב לדעת?. אישור הטופס כולל הסכמה שהבנק של המבוטח,   יחזיר למוסד לביטוח לאומי לפי דרישתו סכומים כסף שהופקדו. באילו נסיבות יוחזר הכסף?. אם המוסד יפקיד לחשבון תשלום אשר כולו או חלקו שולם בטעות או שלא כדין. אישור נוסף?. שהבנק ימסור למוסד את פרטיהם של מושך התשלומים.

שולחים טפסים לביטוח לאומי?. זה מה שאתם צריכים לדעת!

בכל דיווח יש למלא את הפרטים בהם חל שינוי.
את הטופס ניתן להעביר באמצעות שליחת מסמכים באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי או העברה לסניף בכל דרך אחרת. 

כמה מקבלים קצבת נכות חדשה ולאן מופקד הכסף?. 

המוסד מפקיד את הכסף לחשבון הבנק שאנו מדווחים בטופס פרטים אישיים ופרטי בנק. אולם ניתן לפדות את הקצבה גם בסניפי דואר ישראל. קצבת הנכות היא אחת החשובות שמשלם הביטוח הלאומי והיא עודכנה בשנת 2024. כמה מקבלים על 100% נכות אי כושר?.

קצבאות הנכות לשנת 2024 לפי דרגות אי כושר

מלאה (100% או 75%) – קצבה חודשית מלאה בסך 4,291 ש"ח .
חלקית בשיעור 74% – קצבה חודשית חלקית בסך 2,925 ש"ח .
חלקית בשיעור 65% – קצבה חודשית חלקית בסך 2,636 ש"ח .
בשיעור 60% חלקית – קצבה חודשית חלקית בסך 2,476 ש"ח .

 

מה עושים אם חשבון הבנק של הזכאי נמצא בחו"ל?. האם ביטוח לאומי מעביר כסף לבנק זר?. 

לפרטי חשבון בחו"ל יש לצרף אישור מהבנק על פרטי החשבון אם ברצונך שהקצבה תשולם לך בחו"ל לא בישראל, מה עושים על מנת לקבל קצבה בחשבון בחול?. חובה עליך לצרף אישור רשמי של הבנק שלך ובו הפרטים הבאים שם הבנק וכתובתו, שם בעל/י החשבון ומספר זה"ב IBAN קוד ה- BIC קוד ה- SWIFT.

 

להורדה והדפסת הטופס

ביטוח לאומי טופס 900 מקוון והדפסה עדכון פרטים אישיים