אגרות הוצאה לפועל 2021 טבלה מעודכנת

אגרות הוצאה לפועל 2021 טבלה מעודכנת

שנה חדשה מחירים חדשים. ההוצאה לפועל רשות האכיפה והגבייה פרסמה מחירון שירותים ואגרות חדש. אגרות הוצאה לפועל 2021 טבלה מעודכנת כמה יעלה לנו לפתוח תיק בהוצאה בפועל, כמה עולה לגבות חוב באמצעות השירות הממשלתי ועוד. כל המידע והטפסים באתר המידע והידע.

אגרות הוצאה לפועל במועד פתיחת התיק

פתיחת תיק שטרות
שרות זה מאפשר לפתוח תיק שטרות והמחאות על ידי זוכה שיש בידיו שיק או שטר חוב שלא כובד על ידי החייב.

  • מסלול רגיל – 60 שח
  • במסלול מקוצר – 60 שח + 64 שח לניהול התיק

השלמת אגרה בתיק פתיחת שטרות 

במקרים בהם החייב לא שילם את החוב במועד תידרש להשלים אגרת פתיחת תיק לפי הפירוט הבא:

מסלול רגיל– השלמת סכום האגרה לסך של 1.25% מגובה השטר או השלמה של 102 שח לסכום מינימום

במסלול מקוצר – השלמת סכום האגרה לסך של 1.25% מגובה החוב המעודכן או השלמה של 102 שקל לסכום מינימום

אגרות תיקים רשות האכיפה והגבייה

עבור פעולות תיק פסק דין כספי, תיק תביעה סכום קצוב, תיק חוב כביש אגרה, תיק משכון לסוגיו

  • מסלול רגיל – 60 שח
  • במסלול מקוצר – 60 שח + 64 שח לניהול התיק

בקשה לביצוע פסק-דין להחזרת מיטלטלין 93 שח 

תיק פסק דין-צו עשה במועד פתיחת התיק 

תשלום אגרה בסך 185שח הערה- אם פסק הדין כולל בתוכו הן חיוב כספי והן צו עשה, תידרש אגרה ייעודית לחוב הכספי, שתחושב
בדומה לחישוב אגרת פתיחת תיק פסק דין כספי.

כמה עולה לפתוח תיק מזונות בהוצאה לפועל 

במסלול הרגיל – אגרת פתיחת תיק על סך 1% מהשווי בעת התשלום 1%( יקוזז מתקבולים עתידיים בתיק.)

מסלול מזונות – אגרת פתיחת תיק בסך 1% מהשווי בעת התשלום 1%( יקוזז מהתקבולים עתידיים בתיק.)
אגרה עבור הליכים שיינקטו במסגרת התיק – 64 שח שייגבו בעת פתיחת התיק. ומהשנה השנייה ובכל שנה שאחריה, תגבה אגרה זו בסך 60 שקל תיק מזונות

השלמת אגרות הוצאה לפועל עבור תיק פסק דין כספי, תיק תביעה סכום קצוב, תיק חוב כביש אגרה תיק משכון לסוגיו

במקרים בהם החייב לא שילם את החוב במועד תידרש להשלים אגרת פתיחת תיק לפי הפירוט הבא: מסלול רגיל – השלמת סכום האגרה לסך של 1% מגובה החוב המעודכן, (או השלמה של 33 ₪ לסכום מינימום) . במסלול מקוצר – השלמת סכום האגרה לסך של 1% מגובה החוב המעודכן או השלמה של 33 ₪ לסכום מינימום.)

בקשות להעתק נאמן למקור, שאילתות ותדפיסים בהוצאה לפועל

מהעמוד ה30- ואילך- 30 אגורות לכל עמוד. תדפיסים בקשה להעתק
3 שקל לכל עמוד אישור העתק מסמך מהוצאה לפועל כמתאים למקור
4 שקל שאילתה לרבות הדפסת מסמך ממחשב הוצאה לפועל

הליכים ועיקולים טופס אגרות הוצאה לפועל 2021 

7 שקל  לכל גורם עיקול צד ג' במדיה מגנטית (בנק/ חברת ביטוח/ קופ"ג/ חברת אשראי) הליכים ועיקולים
עיקול רכב במשרד הרישוי ללא אגרה
צו עיקול מקרקעין ללא אגרה
עיקול מיטלטלין הוצאות נסיעה ואיתור (אם נדרש) 187 שקל
הוצאת מיטלטלין (ביצוע הליך מלא) 450 שח
תפיסת רכב (לא כולל גרר) 1450 שקל
צו מאסר – תיקי מזונות 227 ₪ – הזוכה פטור/ה מתשלום האגרה בהגשת הבקשה. התשלום יקוזז מתקבולים עתידיים בתיק.
אגרת צו הבאה 2021 תעלה 173 שח
הליך עבור מידע (כתובת) 2 שקל
הליך עבור מידע שאינו כתובת 3-5 שקל
תשלום עבור אגרות חתימה על תצהיר 48 שח
בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון אגרות 2021 תשלום בסך 1,600 שקל