תגית: טפסים לנוטריון

טפסים חדשים לנוטריון משרד המשפטים

טפסים חדשים לנוטריון משרד המשפטים

טפסים חדשים לנוטריון משרד המשפטים תפקיד הנוטריון במערכת המשפט חשובה מאד ומדויקת . על מנת להפיק טפסים מעודכנים לנוטריון יש לבצע שימוש בטפסים לדוגמא לפי מטרת הטופס עליו חותם הנוטריון ללקוח. טפסים אלו כפופים לפי כל דין לתקנה 9(ב) לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977 . תקנה זו בחוק קובעת שנוסח אישור נוטריוני יהיה בהתאם לטפסים מוגדרים מראש […]