נר רביעי של חנוכה 2023 ברכה תמונות תאריך

נר רביעי של חנוכה 2023 ברכה תמונות תאריך

הגענו לאמצע החנוכייה. בתאריך 10/12/2023 ידליקו המוני בית ישראל את נר מספר 4, יברכו את על הנרות ויביעו תפילה עמוקה וכנה לשלום עם ישראל ברחבי העולם. מה בכתבה?. מדריך נר רביעי של חנוכה 2023 ברכה תמונות תאריך. 

סדר הדלקת הנרות 

07/12/2023 חמישי נר ראשון חנוכה תשפ"ד 
08/12/2023 שישי נר שני
09/12/2023 שבת נר שלישי
10/12/2023 ראשון נר רביעי
11/12/2023 שני נר חמישי
12/12/2023 שלישי נר שישי
13/12/2023 רביעי נר שביעי
14/12/2023 חמישי נר שמיני

עוד באתר משפטי אהבה מרגשים עד דמעות

ברכה לנר רביעי של חנוכה

לפני הדלקת הנרות מברכים את הנוסח הבא

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה.
ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, שעשה נסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה.

לאחר שמדליקים את הנרות ומניחים את השמש במקומו ומרים:
" הנרות הללו אנו מדליקין על התשועות, ועל הניסים, ועל הנפלאות, שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, על-ידי כהניך הקדושים. וכל שמונת ימי חנוכה הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהן, אלא לראותן בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך."

ברכה לחיילים לחנוכה להורדה חינם

ברכה לחיילים לחנוכה להורדה חינם

מה מסמלת החנוכייה? מה תפקיד המנורה בסמלי החג

למעשה מדובר במנורת תשעה קנים, והיא הסמל העיקרי של חג החנוכה. להבדיל מהמנורה, סמל מדינת ישראל שלה יש שבעת קנים והיא זו שדלקה בבית המקדש. בימי החנוכה אנו מדליקים 8 נרות במשך שמונה ימים. זכר לנס פח השמן. בנוסף, יש נו נר אחד הנקרא שמש, שבאמצעותו מדליקים בכל ערב את הנרות. 

היכן אפשר להציב את החנוכייה לאחר הדלקת הנרות?.

החנוכייה מוצבת בחלון או במקום גלוי אחר, כדי לחלוק את אור החנוכה עם הקהילה. יחד עם זאת חשוב להציבה במקום בטוח על מנת שלא ייגרמו שריפות. אין להשאיר חנוכייה דולקת בבית ללא השגחת מבוגר או ללא בני הבית. 

מנורה וחנוכייה סמלי חנוכה

מנורה וחנוכייה סמלי חנוכה

הדלקת החנוכייה

היא גם תזכורת לנס שאירע בבית המקדש, שבו בערה כמות קטנה של שמן במשך שמונה ימים ולילות. השמש המשמשת להדלקת הנרות האחרים על המנורה מוצבת בדרך כלל בסניף גבוה יותר או נפרד.