מינוי הנאמנים הוראת שעה הוארכה עד סוף השנה

מינוי הנאמנים הוראת שעה הוארכה עד סוף השנה

מינוי הנאמנים הוראת שעה הוארכה עד סוף השנה