טופס 169 להורדה פטור ממס הכנסה וועדות רפואיות

טופס 169 להורדה פטור ממס הכנסה וועדות רפואיות

טופס 169 להורדה פטור ממס הכנסה וועדות רפואיות