טופס 1399 להורדה והדפסה הודעה על מכירת נכס וחישוב המס

טופס 1399 להורדה והדפסה הודעה על מכירת נכס וחישוב המס

מזל טוב הצלחתם למכור דירה ובשעה טובה אתם מחשבים כמה הרווחתם על הנכס. מי עוד צריך את החישוב הזה?. רשות המיסים לה יש לדווח תוך 30 יום באמצעות טופס 1399 להורדה והדפסה הודעה על מכירת נכס וחישוב המס. 

הודעה על מכירת נכס על פי סעיף 91 לפקודת מס הכנסה טופס 1399 להורדה והדפסה

אז הנה כמה פרטים חשובים על דיווח מכירת נכסים ואופן חישובי המס הנדרש לתשלום. 

שם הטופס הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס.
מי יכול לדווח באמצעותו?. טופס זה מיועד לדיווח ליחיד בלבד
על כמה נכסים אפשר לדווח באמצעות טופס בודד?. לכל נכס יש להגיש טופס נפרד עם דיווח מפורט על ההנחיות.
למה עוד משמש הטופס?. דיווח למס הכנסה אודות מכירת אופציות, נדל"ן מחוץ לישראל, מטבעות וירטואליים ואחרים.
במידה והפסדתי כסף בעסקה, האם גם אז צריך לדווח?. התשובה היא כן. בכל מקרה.
מי נדרש לדווח?. חייבים לדווח למס הכנסה על מכירה שהם בעלי מניות שמכרו מניות בבעלותם, בעלי עסק שמכרו מכונות או ציוד מהעסק.
תוך כמה זמן יש להגיש את הדיווח?. יש להגיש לפקיד השומה הודעה זו בתוך 30 ימים מיום מכירת הנכס וכן לצרפה לדוח השנתי. 

עוד באתר יום הרווקים בלק פריידי חודש הקניות 

מה ההבדל בין דיווח יחיד לדיווח חברות עבור מכירת נכסים? 

שתי הישויות החייבות בדיווח ותשלום מיסים ידווחו על פי סעיף 91 לפקודת מס הכנסה, יחתמו, יגישו לפקיד שומה במשרדי מס הכנסה תוך 30 יום. אולם כל אחד מהם ידווח על פי סעיף 91 בהתאם למעמדו ובהתייחס לתקנות השונות עבור יחידים וחברות. 

הגדרות חשובות מה זה בעל מניות מהותי ומה ההגדרה ליחיד תושב מדינת ישראל 

בעל מניות מהותי – יחשב מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב -10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה ב"חבר בני אדם".

יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה ותושב חוזר (כהגדרתו בסעיף 14 לפקודה) – עולה חדש או תושב חוזר ותיק, יהיה פטור ממס על רווח הון ממכירת נכס שהיה לו מחוץ
לישראל אם מכרו בתוך 10 שנים מהיום שהיה לתושב ישראל.

מה הפטור לתושב חוזר?. לגבי תושב חוזר, הפטור הוא ממכירת נכס שרכש מחוץ לישראל בתקופת היותו תושב חוץ. אם חלפו 10 שנים מיום
שהיו לתושבי ישראל, יהיה חלק רווח ההון הריאלי עד תום 10 השנים האמורות פטור ממס, ויתרת רווח ההון הריאלי חייבת במס בשיעור הקבוע בסעיף 91ב. 

טופס 1399 להורדה והדפסה הודעה על מכירת נכס וחישוב המס טופסי רשות המיסים טופס מס הכנסה להורדה