כפר סבא טופס קשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית

כפר סבא טופס קשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית