בקשה לקבלת הנחה טופס 1 גבעתיים בקשה לקבל הנחה מארנונה

בקשה לקבלת הנחה טופס 1 גבעתיים בקשה לקבל הנחה מארנונה