בקשה להנחה בארנונה באר שבע אזרח ותיק על פי מבחן הכנסה

בקשה להנחה בארנונה באר שבע אזרח ותיק על פי מבחן הכנסה