טופס תביעה לגמלת סיעוד ביטוח לאומי

טופס תביעה לגמלת סיעוד ביטוח לאומי
הטופס מיועד למילוי על ידי התובע , בן משפחה או מכר ולא על ידי חברה נותנת שירותי סיעוד

חובה לצרף לטופס זה
1. תדפיס מידע רפואי ממוחשב (תמצית תיק רפואי, אבחנות ותרופות), חתום על ידי רופא מטפל (רופא
המשפחה), או סיכום אשפוז שהתקיים ב – 3 חודשים אחרונים.
2. אישורי הכנסות שלך ושל בן/בת זוג מכל המקורות (למעט קצבאות ביטוח לאומי ואישורי רנטה או כל קצבה
לניצולי שואה ונרדפי הנאצים) לשלושה חודשים רצופים מתוך ארבעה חודשים שקדמו לחודש הגשת תביעה.
אם הגשת תביעה בשנים עשר החודשים האחרונים, אין צורך להמציא מחדש אישורי הכנסות.
3. אם אתה מתגורר בבית אבות/מוסד/משפחתון, תמלא הנהלת המקום, האישור המופיע בסעיף 9 (בטופס
התביעה).

הורידו ישירות למחשב את הטופס ומלאו אותו בהקפדה לפי ההנחיות והגישו לביטוח לאומי תביעת מלת סיעוד בהצלחה

טופס גמלת סיעוד ביטוח סיעוד

טיפים למילוי מוצלח של טופס תביעה גמלת סיעוד ביטוח לאומי

את טופס התביעה יש לשלוח או להביא לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגורי התובע
לשאלות ולבירורים יש לפנות לטלפון 6050* או 04-8812345.
באפשרותכם למלא את טופס התביעה ולשלוח את המסמכים און ליין (באופן מקוון) באמצעות אתר
www.btl.gov.il האינטרנט אתר הביטוח הלאומי של ישראל
לצורך קבלת הסבר וסיוע במילוי טופס התביעה,ניתן להיעזר באתר האינטרנט של ביטוח לאומי , בו מופיע סרטון
הדרכה, או אפשר לפנות למחלקת הייעוץ לקשיש בסניפי המוסד לביטוח לאומי בטלפון: 02-6463400.
מידע נוסף אפשר למצוא באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי www.btl.gov