חוברת ניכויים שנתית 2019 רשות המיסים

חוברת ניכויים שנתית 2019 רשות המיסים

אתר הטפסים של ישראל מגיש לכם בפורמט נח את חוברת ניכויים שנתית 2019 רשות המיסים שפורסמה בחודש ינואר 2019 . ניתן לנווט בקלות בין טבלאות מס הכנסה.

חוברת ניכויים שנתית 2019 רשות המיסים

חוברת ניכויים שנתית 2019 רשות המיסים

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2019 ואילך

חוברת ניכויים שנתית 2019 רשות המיסים  מופנית ראשית למעסיקים ופקידי שומה וכוללת טבלאות מס הכנסה לחישוב מס הכנסה החל על משכורת ועל הכנסה מיגיעה אישית, מחודש ינואר 2019 ואילך. הלוח מפרט את המס במרווחים של 100 ₪ הכנסה חודשית ממשכורת, משכר עבודה או מהכנסה אחרת מיגיעה אישית. מהכנסה שבין כל 100 ₪.

אם נפלה טעות בנתונים – הוראות החוק הן הקובעות.

החוברת מפרטת את העדכונים השנתיים במערך הניכויים, החל מחודש ינואר 2019. הנתונים עודכנו בהתאם לסעיף 120 ב לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") בשיעור עליית המדד 1.196%, לשנת 2018 אלא אם נאמר אחרת.

מדרגות מס הכנסה 2019  לפי סעיף 121 לפקודה לפקודת מס הכנסה

מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית בשקלים ובאחוזים 

 

הכנסה חודשית                שיעור המס                    הכנסה שנתית                             שיעור המס

עד 6,310                           10%                        עד 75,720                                   10%

מ 6,311 עד 9,050             14%                        מ 75,721 עד 108,600                   14%

מ 9,051 עד 14,530           20%                       מ 108,601 עד 174,360                20%

מ 14,531 עד 20,200         31%                       מ 174,361 עד 242,400                31%

מ 20,201 עד 42,030        35%                        מ 242,401 עד 504,360                35%

מכל שקל נוסף                    47%                            מכל שקל נוסף                          47%

 

מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית בשקלים ובאחוזים

הכנסה חודשית              שיעור המס                    הכנסה שנתית                שיעור המס

עד 20,200                      31%                              עד 242,400                    31%

מ 20,201 עד 42,030        35%                     מ 242,401 עד 504,360          35%

מכל שקל נוסף               47%                              מכל שקל נוסף                   47%

 

מס הכנסה  נוסף על הכנסות גבוהות

על פי סעיף 121 ב לפקודת מס הכנסה , יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 649,560 ₪ (54,130 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור 3%.

הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 121 ב לפקודה

מעסיק אשר משלם משכורת העולה על 54,130 ₪ לחודש (649,560 ₪ לשנה) ינכה, בנוסף לשיעורי המס על פי סעיף 121 לפקודה, גם את המס הנוסף על פי סעיף 121 ב לפקודה בשיעור של 3%.

מעסיק אשר משלם משכורת שחלה עליה תקנה 6 לתקנות המשכורת בסכום העולה על התקרה שנקבעה בסעיף 121 ב לפקודה, ינכה מאותה  משכורת גם את המס הנוסף.

חוברת ניכויים שנתית 2019 רשות המיסים פורמט WORD כל טבלאות מס הכנסה מס שולי 2019 , תקרות מס הכנסה לקופות גמל ונקודות זיכוי באתר אחד מקצועי