זכות הצבעה לעירייה בחירות 2023 למועצה וראש העיר מי יכול לבחור

זכות הצבעה לעירייה בחירות 2023 למועצה וראש העיר מי יכול לבחור

מי יהיה ראש העיר הבא ? תלוי בפתק שלכם בקלפי. בכתבה זו ניתן תשובה לאחת השאלות החשובות במערכת הקרובה – למי מוצר להצביע בבחירות לראש העיר ומועצת העיר. אתר הבחירות המרכזי של ישראל. זכות הצבעה לעירייה בחירות 2023 למועצה וראש העיר מי יכול לבחור.

זכות הצבעה לעירייה בחירות 2023 למועצה וראש העיר מי יכול לבחור

זכות הצבעה לעירייה בחירות 2023 למועצה וראש העיר מי יכול לבחור

לא רק פנקס הבוחרים למי יש זכות הצבעה לעירייה בחירות 2023 

לכאורה מדובר בתשובה פשוטה – בבחירות לרשות מקומית 2023 זכאי להצביע מי שמלאו לו 17 עד ליום הבחירות והוא רשום בפנקס הבוחרים כתושב של אותה רשות. אולם מדובר ב-3 תנאים מצטברים.

עוד באתר – ביטול קנסות משטרה מדריך מעודכן 

  • מבחן הגיל – למצביע/ה מלאו לו 17 עד ליום הבחירות.
  • תנאי הרישום – בתאריך השליפה הסופית של פנקס הבוחרים למועצות ולראשות העיר, התקיים המצב הבא. 
  • מבחן משך הזמן – במשך 18 החודשים, שנה וחצי, שקדמו ליום הבחירות 2023 הבחור לא היה רשום בפנקס הבוחרים של רשות מקומית אחרת.
    • גם אם מדובר במועצה אזורית, שהתקיימו בה בחירות.
  • הסעיף האחרון שהוא חשוב, שכן במהלך השנה האחרונה התקיימו בחירות מיוחדות בכפר מנדא ומועצה אזורית שורק. 
ועדת הבחירות המרכזית איתור קלפי

ועדת הבחירות המרכזית איתור קלפי

בחירות לרשויות המקומיות 2023 תאריך יום שבתון 

היכונו – יום הבוחר לראשות היישובים ייערך בתאריך ב-31 באוקטובר 2023. ביום זה ייגשו מיליוני תושבים ברחבי הארץ לבחור את ראש העיר הבא של מקום מגוריהם.

לו"ז פעילות וועדת הבחירות המרכזית

המועד האחרון להגשת בקשת מימון 5 יום ה 26/10/2023
אספקת פתקי הצבעה למנהל הבחירות 3 * יום א 29/10/2023
אספקת הציוד לוועדת הקלפי 1 יום ב 30/10/2023
פרסום הודעה על התפטרות או פטירת מועמד 1 יום ב 30/10/2023
הסיבוב השני לבחירת ראש הרשות 14 יום ג 14/11/2023

שאלות ותשובות בנושא הבחירות לעיריות ולמועצות ועדת הבחירות המרכזית 

האם מועמד עם קלון יכול להיבחר ? סעיף 7(ב) לחוק הבחירות לרשויות המקומיות קובע כך. 

"אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר חבר המועצה מי שנידון בפסק דין סופי לעונש של 

  1. מאסר בפועל, לתקופה העולה על שלושה חודשים
  2. וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לשאת את עונש המאסר בפועל
  3. סייג – אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות העניין, משום קלון."

מתכננים לרוץ ויש לכם חשש מפס"ד עם קלון – מה תעשו ? 

בהתאם לסעיף 7ב לחוק הבחירות לרשויות. בקשה לקביעת היעדר קלון מוגשת ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לא יאוחר מהיום ה-32 שלפני יום הבחירות, ( ב-31 באוקטובר 2023).
החלטת יושב הראש תהיה מנומקת ותימסר למנהל הבחירות ברשות המקומיות לא יאוחר מהיום ה-12 שלפני יום הבחירות.
החלטה זו אינה ניתנת לערעור, ועל החולק עליה לעתור לבג"צ.
אנשים צעירים רבים ישתתפו בבחירות הקרובות. לכן חשוב לוודא שאתם עומדים בכללי זכות הצבעה לעירייה בחירות 2023.