איזה טופס צריך להחזרי מס 2020

איזה טופס צריך להחזרי מס 2020

 בכתבה זו נציג איזה טופס צריך להחזרי מס 2020 וכיצד לבצע החזר מס באמצעות פקיד שומה או באמצעות חברה להחזרי מס לשכירים.

חברות החזרי מס הכנסה מדווחות על ממוצע של כ 8,000 ש"ח לשכיר בעת ביצוע החזרי מס הכנסה.

איזה טופס צריך להחזרי מס 2020

כמות הטפסים שיש להגיש למס הכנסה במקרה של בקשה להחזר מס הכנסה משתנה בהתאם למקרה ולסיבת החזר מס. 

לרוב יש לצרף טפסי 101 של השנים האחרונות בהם התבקש לבצע החזרי מס הכנסה לשכירים , צילום צ'ק ותעודת זהות.

סיבות המזכות אותך בהחזר מס הכנסה ששולם ביתר 

 

1. עבודה אצל שני מעסיקים או יותר במהלך שנת עבודה 
2. עבודה אצל מעסיק בחלק משנת המס ויתר השנה באבטלה מביאה לרוב למצב של תשלום מס עודף 
3. קבלת תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, כגון: דמי אבטלה, תגמולי מילואים, דמי לידה וכיו"ב וקבלת אחוזי נכות ומימוש זכויות כגון פטור ממס הכנסה 
4. שינויים במצב המשפחתי במהלך השנה הולדת ילדים זכאות לנקודות זיכוי 
5. עובדים אשר שילמו, באופן עצמאי, בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה ו/או לביטוח חיים על סעיפי שכר שאינם מוכרים לפנסיה 
6. תרומות למוסד ציבורי מוכר לפי סעיף 46 מזכות בהחזר מס הכנסה 

איזה טופס צריך להחזרי מס 2020 מדריך קבלת החזר מס הכנסה לשכירים טפסים ומחשבון מס הכנסה לביצוע חישוב החזר מס מחשבון החזרי מס הכנסה חינם

אישורים על הכנסותיך והכנסות בן/בת זוגך מכל המקורות, לרבות:
1. טופסי 106 מכל מעסיק ו/או משלם קצבה;
2. טופסי 806 (857) בגין הכנסות ממשלמים אחרים;
3. אישורים על דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה, תגמולי מילואים ו/או תקבולים אחרים מהמוסד לביטוח לאומי;
4. טופס 161 לגבי עובד שפרש או פוטר בשנת המס מעבודתו;
5. אישורים מהבנק לגבי הכנסות מריבית על פיקדונות ותכניות חסכון וכן על ריבית ורווחים מניירות ערך (טופסי 867)

טפסים לקבלת החזרי מס הכנסה לשכיר אישורים על זכאות להטבות מס

  1. עיוור או נכה אישור על פטור ממס הכנסה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה רשות המיסים. 
  2. מפקידים באופן אישי ועצמאי לקופת גמל או אובדן כושר עבודה אכ"ע ? הביאו אישורי מס שנתיים מקופות גמל ו/או חברות ביטוח
  3. הטבות מס נקודות זיכוי לפי יישוב זכאי להטבת מס אישור מגורים מהרשות המקומית לגבי תושבות . 
  4. נקודות זיכוי החזר מס על תואר אקדמי יש להביא טופס 119 – אישור על לימודים אקדמיים או לימודי מקצוע
  5. הטבות מס החזר מס לעולה חדש תעודת עולה חדש ו/או תושב חוזר
  6. הטבות מס לחיילים משוחררים תעודת שחרור משירות צבאי, שירות לאומי או שירות אזרחי
  7. החזר מס להורים לילד נכה המקבל קצבת ביטוח לאומי  אישור גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי 
  8. החזרי מס הכנסה לילד שעבר ועדת השמה  אישור ועדת השמה לגבי ילד הזכאי להטבות במסגרת חינוך מיוחד,
  9. החזרי מס על תרומות קבלות על תרומות למוסד ציבורי מוכר.

 

איזה טופס צריך להחזרי מס 2018

איזה טופס צריך להחזרי מס 2018

rawpixel