תגית: איתור חשבונות מוגבלים

בדיקת חשבון מוגבל בנק ישראל

בדיקת חשבון מוגבל בנק ישראל

בדיקת חשבון מוגבל בנק ישראל בשנתיים האחרונות גדל מספר הצקים החוזרים . אם נוסיף לכך את חוק המזומן שנכנס לתוקף בשנת 2019 הריי שהשימוש בצקים מוסיף לסיכוני האשראי במשק של בעלי עסקים ואנשים פרטיים . תאיך בודקים חשבון מוגבל בבנק ומה זה אומר ?  הצוות הכלכלי שאת אתר טופס אתר הטפסים החכמים של ישראל מביא […]