תגית הורדה: טופס 804

טופס 804 להורדה מס דיבידנד בפורט WORD טפסים מקוונים

טופס 804 להורדה מס דיבידנד בפורט WORD טפסים מקוונים

אתר הטפסים של ישראל מגיש לכם את טופס 804 להורדה מס דיבידנד בפורט WORD טפסים מקוונים. ניתן להוריד את הטופס בפורמט word הניתן לעריכה והקשת נתונים. לאחר ההורדה תוכלו לשמור את הטופס ולבצע בו שימוש רב פעמי ללא צורך בתשלום נוסף.

התשלום מאפשר הורדת 2 עותקים של הטופס. שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין.