קטגוריה הורדה: מערכת אשראי בנק ישראל

טופס ייפוי כח מערכת נתוני אשראי להורדה

טופס ייפוי כח מערכת נתוני אשראי להורדה

אני, הח"מ, מייפה את כוחות של הרשום לעיל או מי מטעמו (במקרה של תאגיד) ,לפנות בשמי  ללשכת האשראי

כדי לקבל באמצעותה דוח ריכוז נתונים רגיל לגבי ( דוח המרכז את נתוני האשראי לגבי לפי חוק נתוני אשראי לגבי לפי חוק נתוני אשראי התשע"ן-2016 ).

ידוע לי , כי בעקבות פניית מיופה הכח בתמורה, לשכת האשראי תפנה למאגר נתוני אשראי שמנהל בנק ישראל

כדי שיפיק את הדוח האמור לגבי, וכן , שמהמאגר ימסור את דוח ריכוז הנתונים הרגיל ללשכת האשראי בכדי שתעבירו למיופה הכח בתמורה שמיניתי.

ידוע לי כי לפי חוק נתוני האשראי והתקנות שהוצאו מכוחו, מיופה הכח בתמוכה לא יהיה רשאי לעשות כל

שימוש בדוח האמור או במידע שבדוח למעט למסור לי את הדוח או לספק לי שירותים המבוססים על מידע שבדוח, וזאת לפי הסכם שביני לבין מיופה הכח בתמורה

ייפוי כח זה יעמוד בתוקפו עד תאריך _____________

 

טופס ייפוי כח מערכת נתוני אשראי להורדה מערכת אשראי טפסים מקוונים להורדה פורמט word השלמת פרטים נוחה במחשב על ידי הקלדה הורידו כעת מהאתר בנוחות ובקלות

אתר הטפסים של ישראל מאות טפסים מקוונים להורדה במגוון פורמטים ומידע אינפורמטיבי מונגש. באמצעות האתר ניתן לקבל הנחיות לבדיקת זכאות לזכויות ביטוח לאומי מימוש כספים אבודים טלפונים וכתובות של סניפי ביטוח לאומי קרנות פנסיה וחברות הביטוח בישראל ועוד עשרות טפסים חשובים ומעודכנים.

 

טופס מספר 1 סימון עסקאות ותוקף יפוי כל ללשכת אשראי 

  • עסקת אשראי חדשה ( ניתן למלא יותר מערך אחד ) :
  • מסגרת עובר ושב
  • מסגרת אשראי מתחדשת
  • קו אשראי
  • הלוואה ……………
  • משכנתה
  • ערבות