קטגוריה: רשם העמותות

רשם העמותות ניהול תקין 2022 אישורים טפסים ומידע

רשם העמותות ניהול תקין 2022 אישורים טפסים ומידע

רשם העמותות ניהול תקין 2022 אישורים טפסים ומידע בישראל פועלות אלפי עמותות הכפופות למשרד הפנים. הן נדרשות לנהל ספרי חשובות על פי דין ולהגיש דוחות שנתיים בהתאם ללוק. אחד המסמכים חשובים לעמותה מונפק במידה וישנה עמידה במספר תנאים. כתבה מיוחד על רשם העמותות ניהול תקין 2022 אישורים טפסים ומידע. כיצד מקבלים אישור רשם העמותות ניהול […]

רשם העמותות ניהול תקין 2021 הנפקה והדפסה

רשם העמותות ניהול תקין 2021 הנפקה והדפסה בימים אלו הוציא רשם העמותות והתאגידים במשרד המשפטים את שורת התנאים לקבלת אישור ניהול תקין לעמותות רשות ע"ר. להלן פירוט התנאים להדפסת האישורים ישירות מאתר הרשם. רשם העמותות ניהול תקין 2021  מתי עמותה זכאית לאישור ניהול תקין בהמשך לפרסום בדבר עדכון מדיניות אישור ניהול תקין , לא תטופל בקשה […]

אתר תאגידים אונליין חדש הגשת בקשות ללא כרטיס חכם

אתר תאגידים אונליין חדש הגשת בקשות ללא כרטיס חכם בימים אלו לעלה לאוויר אתר חדש של רשות התאגידים הנקרא תאגידים אונליין. מדובר באתר חדש וידידותי של רשם החברות והשותפויות. במסגרת האתר החדש ניתן לבצע מכלול הפעולות והגשת בקשות באופן מקוון ברשם התאגידים גם ללא כרטיס חכם. יתרונות הגשת בקשות מקוונת באתר רשם החברות הגשת בקשה […]

רשם העמותות אגרה שנתית 2021 הוזלה

רשם העמותות אגרה שנתית 2021 הוזלה בימים אלו מפרסם רשת העמותות  את האגרות המוזלות לתשלום עבור שנת 2011. בכתבה זו תוכלו לצפות בתעריפי האגרות לפי אפיון העמותה ופעילותה בשנים האחרונות. רשם העמותות אגרה שנתית 2021 הוזלה כל הפרטים באתר רשות התאגידים. אפיון עמותה תעריף לתשלום בשקלים הערות עמותה בשנתיים הראשונות שלאחר שנת ההתאגדות 149 עמותה בשנת התאגדותה […]