קטגוריה: משרד התקשורת

משרד התקשורת פניות הציבור טלפונים ומענה לאזרח

משרד התקשורת פניות הציבור טלפונים ומענה לאזרח

משרד התקשורת פניות הציבור טלפונים ומענה לאזרח טופס פניה סלולר, דור 5G, זמני מענה טלפוני וכמובן הטלוויזיה בכבלים וספקי השירות. כל אלו הם בתחום טיפולו של משרד התקשורת. אזרחים שנעשה להם עוול צרכני או מעוניינים במידע יכולים לפנות למוקד משרד התקשורת פניות הציבור ולבקש טיפול בבעיות.   באילו נושאים ניתן לפנות לפניות הציבור ? טלויזיה […]