קטגוריה: דוח שנתי 2019 עסק פטור טופס להורדה

דוח שנתי 2019 עסק פטור מוגש בשנת 2020

דוח שנתי 2019 מס הכנסה עסק פטור טופס מעודכן להגשת הדוח השנתי 2019 לעוסקים פטורים. עם הסברים לאופן הגשת הנתונים וצירוף המסמכים שידור מקוון של הדוח לעומת הגשה בטופס לפקיד שומה

תקרות הכנסה לעוסק פטור מתשלום מס ערך מוסף

בכל שנה רשות המיסים מעדכנת את תקרת הפטור לעסקים שלא הגיעו למחזור המחייב דיווח במס ערך מוסף. במקרה כזה חשוב מאד להתקשר עם מייצג במס הכנסה על מנת שיפקח ויבדוק את התנהלותכם מול רשות המיסים ובמקרה הצורך יגיד עבורכם בקשה להנפקת אישור ניהול ספרים ואישור ניקוי מס במקור הנדרשים על ידי חלק מהלקוחות כתנאי לביצוע תשלומים והתקשרות עם ספקים.

מחזור העסקות עוסק פטור 2020  100,491 שקל חדש

מחזור העסקות עוסק פטור 2019  100,187 שקל חדש

מחזור העסקות עוסק פטור 2018     99003    שקל חדש

שימו לב שגם עוסק פטור זכאי למענק פעימה ראשונה מענק פעימה שנייה ומענק השתתפות בהוצאות של רשות המיסים על כללים שנקבעו בהחלטת הממשלה 5015 ולפי החלטת רשות המיסים בכל בקשה.

Nothing Found

Try a new keyword.