יפוי כח לביצוע טסט שנתי לרכב משרד התחבורה

יפוי כח לביצוע טסט שנתי לרכב משרד התחבורה

יפוי כח לביצוע טסט שנתי לרכב משרד התחבורה