שטר חוב להסכם שכירות דירה להורדה

שטר חוב להסכם שכירות דירה להורדה

אחד הסעיפים החשובים בחוזה להשכרת דירה הוא נושא הערבות. בנוסף לערבות אישית של השוכר, בדמות פיקדון מזומן או ערבות בנקאית לתקופת השכירות , חשוב שהשוכר יביא כתב ערבות חתום בדמות שטר חוב להסכם שכירות דירה להורדה . הערב צריך להיות אדם בעל יכולת לפרוע את חוב הזכור במידה ויצמח כזה. מה בכתבה? שטר חוב ערבות לחוזה שכירות להורדה מעמוד זה.

 

שטר חוב להסכם שכירות דירה להורדה חינם ערבויות לחוזה

שטר חוב להסכם שכירות דירה להורדה חינם ערבויות לחוזה

 

ערב לחוזה שכירות התנאים הבסיסיים 

כאשר אני משכירים דירת מגורים אנו מפקידים בידי השוכר נכס יקר. דירת מגורים אשר עלותה מליון וחצי שח היא נכס בסכום לא מבוטל ויש להגן עליו במסגרת החוזה. עורכי דין מומחים לחוזי שכירות שופעים בסיפורים על שוכרי דירות , שבמשך שנה או שנתיים שלמו בזמן אך השאירו אחריהם דירות המצב בעייתי .

לכן מעבר לערבות הבנקאית או פיקדון מזומן שהשוכר מפקיד בידי בעל הנכס, חשוב להגדיר גם שטר ערבות אישית של צד שלישי. זה חשוב ברמה החוזה הפסיכולוגי בין הצדדים לעסקה ומחזק את הביטחונות שמקבל בעל הנכס בחוזה שכירות סטנדרטי.

כמה כסף צריכה להיות ערבות על שכירות?. לרוב מקובל לדרוש 2 חודשי שכירות. זאת אומרת, שאם מחיר השכירות הוא 4,000 שח לחודש, אז שטר החוב צריך להיות לפחות על 8,000 שח. עקב המשבר הכלכלי, מומלץ לדרוש ערבות בנקאית כבסיס לחוזה שכירות דירה.

האם כל אחד יכול להיות ערב ?  ממש לא 

על כתב ערבות לחוזה שכירות צריך להיות חתום צד שלישי שאינו חלק מהעסקה. בעת החתימה בעל הנכס או עורך דין מטעמו אמור לראות ולזהות את החותם על כתב הערבות. רצוי גם להסביר מה משמעות החתימה. וכמובן גם לקחת ממנו צילום תעודת זהות .

על הערב לעמוד לכל הפחות בשלושת הקריטריונים הבאים :

  1. עצמאי ומתפקד
  2. בעל הכנסה קבועה ומקום עבודה ( אפשר גם לבקש תלוש שכר )
  3. רצוי שלא יהיה פנסיונר או אדם נתמך על ידי רשות סעד כל שהיא

זכרו ביום פקודה הערב צריך להיות אדם בעל יכול כספית לשלם את הנזקים ולשפות אתכם במקרה הצורך.

שטר חוב לחוזה שכירות להורדה

ניתן להוריד מהאתר שטר חוב לחוזה שכירות . ההורדה מתבצעת מיד לאחר הקשת הפרטים והתשלום. הורדת הקובץ והכתבה באתר אינה מהווה לייעות משפטי על פי כל דין .להלן הנוסח המוצע על ידנו.

שטר חוב לדירה שכורה להורדה עם הסברים

כ ת ב ע ר ב ו ת תאריך חתימה / /

פרטי הערב

אני/אנו הח"מ ___________ ת.ז. _________ עיר מגורים ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ_____________ מרחוב ___________ טל ______________________

ערב ללא הגבלה בסכום ללא סייג וללא תנאי למילוי כל התחייבויותיו השוכר/ים (להלן: "השוכר") כלפי

פרטי השוכרים

ערב ללא הגבלה בסכום ללא סייג וללא תנאי למילוי כל התחייבויותיו השוכר/ים (להלן: "השוכר")
שם השוכר ______________ ________
ת.ז. ______________________
עיר מגורים ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ______________________
מרחוב ______________________
טל ______________________

המשכיר בעל הדירה

בעל הנכס שם מלא ___ ______ ת.ז. ___ _____ עיר מגורים ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ_____ ____ מרחוב ___________טל _________ כתובת הנכס _________
להלן: "המשכיר" או מי שיבוא במקומו (להלן: "הקונה") בהתאם לחוזה שכירות מיום_________ לתקופה עד_________ מומשו (להלן: החוזה ) אשר קראתי/נו והבנתי/נו היטב, וסימנתי/נו בחתימתי/נו בשוליו.
המשכיר או מי מטעמו יהיה רשאי לפנות אלינו בדרישה לקיים את התחייבויות השוכר לאחר שנשלחה בכתב פניה לשוכר וזו לא נענתה תוך 7 ימים ללא צורך בפניה נוספת לשוכר.
המשכיר יהיה רשאי לפנות רק לחלק מהערבים בלבד והדבר לא ייחשב כפגם בערבותו ולא ייגרע מערבותו של הערב הנותר וזכותו של הערב אליו פנו לחזור אליו.
התחייבותנו זו תהיה בתוקף כחייבים עיקריים ולא תועלה על ידינו טענה של ערב יחיד גם אם יתברר כי יש פגם כלשהוא בהתחייבויות השוכר כלפי המשכיר .
ערבותי/נו זו תחול לגבי כל תקופת השכירות על פי הסכם השכירות לרבות עד לפינוי המושכר בפועל וללא הגבלה בזמן עד לקיום כל חיובי השוכר.
הנני מאשר ערבותי לכל תנאי הסכם זה ללא הגבלה בסכום וללא סייג לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפרה
שם הערב _______ ת.ז. _______ עיר מגורים ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ_____ מרחוב _____טל ____ חתימת הערב __________

אתר הטפסים של ישראל מאות טפסים להורדה רשות המיסים מס הכנסה ביטוח לאומי איתור כספים אבודים החזרי מס הכנסה מענק עבודה מס שלילי 2020 הדפסת אישורי מס במקור אישור ניהול ספרים