קצבת נכות 2023 ביטוח לאומי כמה מקבלים

קצבת נכות 2023 ביטוח לאומי כמה מקבלים

אחת הקצבאות החשובות שמשלם המוסד לביטוח לאומי היא קצבת נכות. מי מקבל אותה?. מי שהוכר וקיבל אחוזים מוועדה רפואית. חדשות בנושא קצבת נכות 2023 ביטוח לאומי כמה מקבלים מחשבון מעודכן כמה נכנס לבנק ביטוח לאומי עדכון קצבאות בתחילת שנה גלו כמה תקבלו לחשבון הבנק שלכם השנה.

הקדמת קצבאות ראש השנה 2023 מתי מקבלים ביטוח לאומי החודש
21/08/2023 קצבאות נכות כללית, : נפגעי עבודה, ניידות, סיעוד, מזונות, אזרח ותיק ואסירי ציון.
קצבת הילדים של חודש ספטמבר תוקדם ותשולם לפני ראש השנה בתאריך 13/09/2023

למה נקבל הקצבה עולה?. קצבת נכות 2023 ביטוח לאומי כמה מקבלים

מנהל המחקר של הביטוח הלאומי ערך אומדנים לפי הנחות המאקרו, בהתאם לשכר הממוצע במשק והעלייה הצפויה בעקבותיו בקצבאות הנכות. על פי האומדנים, הביטוח הלאומי הסתמך על סעיף 2 בחוק הביטוח הלאומי שבו נלקח ממוצע של 3 חודשים, ולו נלקחים בחשבון תשלומים חריגים כגון: ביגוד והבראה.

עוד באתר תור לדואר הזמנת תורים אונליין בקליק עכשיו באתר

הרכב משפחה של בעל הקצבה סכום הקצבה בשנת  2022 בש"ח אומדן לקצבת נכות בשנת  2023 בש"ח
יחיד  3,700 4,054
זוג 4,892 5,360
זוג עם ילד 5,846  6,405
זוג עם שני ילדים 6,800  7,450

כמה יקבלו זכאי קצבאות ילד נכה ושירותים מיוחדים

אומדן קצבאות הנכות לילדים נכים (ילד"ן) ושירותים מיוחדים (שר"מ).  בכמה תגדל הקצבה?.  צפוי לעלות ובמקום 2,229 ₪ המופקדים היום, הקצבה תעלה ל- 2,442 ₪. כלומר, קצבאות נכות כללית, ילד נכה ושירותים מיוחדים, צפויות לעלות בכ-9.55%.

קצבת נכות 2023 ביטוח לאומי כמה מקבלים

קצבת נכות 2023 ביטוח לאומי כמה מקבלים

סכום קצבאות הנכות הן היחידות המושפעות באופן ישיר מהשכר הממוצע ויושפעו מהעלייה הקרובה הצפויה.

עם זאת, קצבאות אחרות המוענקות על ידי הביטוח הלאומי צמודות למדד שעלה גם הוא בכ-5.2% והן צפויות לעלות בהתאמה. הקצבאות הצמודות למדד, בין היתר, הן: קצבת אזרח ותיק ושארים, הבטחת הכנסה, קצבאות ילדים, דמי מזונות וכיוב'.

איך משפיעה האינפלציה על הקצבאות?

המדד שיפורסם ב-16/12/22 הוא המדד הקובע את עליית המדד הסופית והשפעתה על הקצבאות. כמו-כן, הנתונים הסופיים לטובת חישוב העלאת קצבאות הנכות בהתאם לשכר הממוצע במשק, צפויים לעבור על ידי הלמ"ס בחודש ינואר הקרוב – ורק אז יחושב שיעור השינוי לעדכון הקצבאות.

400,000 זכאים יקבלו תוספת לחשבון הבנק מתי נכנס המענק לתוקף?. 

הביטוח הלאומי: "העלאת קצבאות הנכות הן בשורה ליותר מ-400 אלף איש. מה מאפיין אותם?. שסכום הקצבה שתופקד להן על ידי הביטוח הלאומי, תגדל משמעותית בעקבות העלאת השכר הממוצע במשק. העלאה זו משמעותית אף יותר. לאחר שסכום הקצבה נותר זהה וללא שינוי בשנתיים האחרונות. אין ספק שהגידול בסכום הקצבה יביא סיוע ומזור לאלו שזקוקים לכך".