אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי תמונות חינמיות להורדה לזיכוי הרבים

אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי תמונות חינמיות להורדה לזיכוי הרבים

אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי תמונות חינמיות להורדה לזיכוי הרבים