קל ומועיל ברכות לצום תשעה באב לשלוח לחברים עם ציטוט מגילת איכה