יורים חינם עם מדריך בכינרת פסח 2023

יורים חינם עם מדריך בכינרת פסח 2023