נס גדול היה שם סביבון אותיות

נס גדול היה שם סביבון אותיות

נס גדול היה שם סביבון אותיות