איתור נמלי אש בגנים ציבוריים צילום המשרד לאיכות הסביבה איתי לחמי ראש צוות פקחי מזיקים צילום צחי סיטבון, המשרד להגנת הסביבה

איתור נמלי אש בגנים ציבוריים צילום המשרד לאיכות הסביבה איתי לחמי ראש צוות פקחי מזיקים צילום צחי סיטבון, המשרד להגנת הסביבה