ניתוק מחברת תקשורת 40 אלף מנויים נותקו במבצע מיוחד

ניתוק מחברת תקשורת 40 אלף מנויים נותקו במבצע מיוחד

ניתוק מחברת תקשורת 40 אלף מנויים נותקו במבצע מיוחד