מתי צריך לעשות תיאום מס 2020

מתי צריך לעשות תיאום מס 2020

כאשר עובדים ביותר מאשר עבודה אחת או כאשר משלבים בין מספר מעסיקים ( שכר אומנים לדוגמא ) יש לבצע באופן מיידי תיאום מס. בתחילת שנת המס החדשה שלחה רשות המיסים הארכת אישור תוקף לאלו הקיימים. אף על פי כן חשוב לבדוק את שהאישורים הקיימים תואמים למציאות העבודה בהווה. מתי צריך לעשות תיאום מס 2020 כתבה מיוחדת של אתר המיסים .

מתי צריך לעשות תיאום מס 2020מתי צריך לעשות תיאום מס 2020

מתי צריך לעשות תיאום מס 2020

שכירים ביותר מאשר מקום עבודה אחד 

המקרה הנפוץ של תיאום מס הכנסה הוא של שכירים שמועסקים ביותר מאשר מקום עבודה אחד. זה יכול להיות חצאי משרות , כמו למשל מרצים או מי שמעביר חוגים במסגרת מתנס או יועצים שמקבלים שכר באמצעות תלוש ולא באמצעות חשבונית מס.

במקרה כזה לאור תקנות מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה חייבים לבצע תיאום מס על מנת להימנע מתשלום מס שולי גבוהה. בכל מקרה יש למסור את האישור לתיאום מס למעסיק שבו השכר יותר גבוהה ובסוף שנת המס להגיש דוח שנתי ולדרוש הפרשי מס הכנסה ככל שיהיו.  פעולת השלמה זו נקראת החזרי מס. מומלץ להגיע בשעות קבלה מס הכנסה לפקיד שומה על מנת להיות בטוחים שנושא המס מוסדר כראוי.

שכיר שהוא גם עצמאי תיאום מס 

לא מעט עובדים במשק מוגדרים כבעלי הכנסה מבוזרת. חלק נובעת מההעסקה כשכירים בחלק או בכל השנה וחלק מההכנסה נובעת מהכנסות עבור שירותים וסחורות. עולם האינטרנט שחדר לחיינו רק הגדיל את מספר המועסקים המבוזרים. במקרה כזה מומלץ לבצע תיאום מס הכנסה באמצעות מייצג מורשה. עובדים אלו נדרשים לרוב גם להציג אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור על מנת שהלקוח יוכל לבצע תשלומים לפי חוזה העבודה.

טלפון מוקד המידע של מס הכנסה 

חשוב לזכור שיש להסדיר את נושא המיסוי מול רשות המיסים בתחילת שנת המס ואז להימנע מבעיות או ממאזן שלילי בתשלום מיסים. בכל מקרה של שאלות רצוי להתייעץ עם פקיד שומה או מוקד מס הכנסה טלפון  4954* (*מסים), 1-222-4954, 02-5656400. או באמצעות דוא"ל: mokedreshut@shaam.gov.il בימים ראשון עד חמישי סשעות 8:15 – 16:00

טפסים מקוונים אתר הטפסים הישראלי מאות טפסים מקוונים להורדה ישירות למחשב ולטלפון חכם טיפים חשובים בנושא החזרי מס מימוש זכויות ביטוח לאומי החזרים מחברות הביטוח וטפסים משפטיים להורדה