מס רכישה 2022 מיסוי מקרקעין מחשבון

מס רכישה 2022 מיסוי מקרקעין מחשבון

מדי מעדכנת רשות המיסים את חישוב המס עבור רכישת דירת מגורים יחידה לצד דירה להשקעה. לעדכון המדרגות יש הפשעה גם על המחירי הדיור לשנה זו. בכתבה זו טבלאות מדרגות מס רכישה 2022 מיסוי מקרקעין מחשבון. למס ישנה השפעה על הסכום למשכנתא וכן על תכנון הסכום לרכישת דירה. ניתן לפנות לייעוץ אישי בתיבת הקשר בסוף העמוד.

מס רכישה 2022 מיסוי מקרקעין מחשבון

מס רכישה 2022 מיסוי מקרקעין מחשבון

מתי עודכנו טבלאות מס על רכישת דירה ?

ביום 16.1.2022 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית המדד הקבוע בסעיף 9(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק") בשנת 2021, שהתפרסם השנה ביום 14.1.2022 (מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים). המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק . רשות המיסים הודיעה כי העדכון הנוכחי אינו מתייחס לתזכיר החוק שהוגש לאחרונה המציע לעדכן את מדרגות מס הרכישה לדירה יחידה.

איך המס משפיע על מחיר הדירה ומחירי הדיור לשנת 2022 ?

אותי תמיד מעניין כיצד המיסוי משפיע על המחיר הסופי לצרכן. ובכן, המשמעות המעשית של עדכון גובה המדרגות במקרה של עליית מדד, היא הפחתה בסכום של מס הרכישה. כלומר, המחיר ממנו מתחילים להתחייב במס רכישה, עלה. לדוגמה, במקרה של דירת מגורים יחידה – אם בשנת 2021 לא שולם מס על שווי שעד 1,747,865 שקל ממחיר הדירה, הרי שמעתה לא ישולם מס על שווי שעד 1,805,545 שקל ממחיר הדירה.

טבלאות מס רכישה כמה מיסים נשלם על רכישת דירה ראשונה

משווי  עד שווי  אחוז מס  מס למדרגה  מצטבר 
0 1805545 0% 0 0
1805546 2141605 3.50% 11,762 11,762
2141606 5525070 5% 169,173 180,935
5525071 17461900 8% 954,946 1,135,882
 על חלק השווי העולה על 18,416,900 שקל – 10%

דוגמאות לתשלום מס בגין קניית דירת מגורים 2022

לאחר חתימה על חוזה קניית דירה מקבלן או יד שנייה עורך הדין מעביר לתחום מיסוי מקרקעין שומה. הוא מציין את המחיר ואת תנאי העסקה, את מאפייני הרוכשים ומבצע חישוב של המס. כיום ניתן להגיש את השומה העצמית באינטרנט באתר רשות המיסים.

פקיד שומה של מיסוי מקרקעין בוחן את השומה, לדוגמא האם הרוכשים עונים לתנאים של בעלות על דירה אחת בלבד ומחזיר תשובה האם זה הסכום הסופי לתשלום.

עלות דירה

לפי חוזה

מצטבר לתשלום
1500000
2000000 6805.925
2250000 12225.68
2500000 24725.63
3500000 74725.63

מה גובה המס על דירות להשקעה לשנת 2022 ?

להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה): בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ו) לחוק רוכש דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.22 ועד ליום 15.1.23 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

1. על חלק השווי שעד 5,525,070 שקל – 8%
2. על חלק השווי העולה על 5,525,070 שקל – 10%

במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

תכנון משכנתא ותקציב לרכישת דירה – השאירו פרטים. השירות על ידי כלכלן מומחה בעל תואר שני CFP.

[wpforms id="2775"]