ייפוי כוח מערכת אשראי להורדה וורד

ייפוי כוח מערכת אשראי להורדה וורד

מערכת נתוני אשראי של בנק ישראל החלה לפעול והיא מספק כלים לדירוג אשראי של לקוחות הבנקים בישראל. על מנת לקבל נתונים ניתן להפיק את הדוחות בעצמכם או לחתום על ייפוי כוח מערכת אשראי להורדה וורד . 

ייפוי כח להורדה word  או PDF בסוף העמוד 

"<yoastmark

ייפוי כח למיופה כח בתמורה להורדה דירוג אשראי 

אתר הטפסים של ישראל . ניתן להוריד את הטפסים ישירות מעמוד זה בשני פורמטים. הראשון בפורמט PDF והשני בפורמט WORD שנכתב על ידי צוות האתר. כולל טבלאות להשלמת פרטי הלקוח ומיופה הכח. טפסים מקוונים מערכת אשראי. 

טופס יפוי כח להורדה word  או PDF בסוף העמוד 

נוסח יפוי כח למערכת נתוני אשראי 

אני, הח"מ, מייפה את כוחות של הרשום לעיל או מי מטעמו (במקרה של תאגיד) ,לפנות בשמי ללשכת האשראי כדי לקבל באמצעותה דוח ריכוז נתונים רגיל לגבי ( דוח המרכז את נתוני האשראי לגבי לפי חוק נתוני אשראי לגבי לפי חוק נתוני אשראי התשע"ן-2016 ).

ידוע לי , כי בעקבות פניית מיופה הכח בתמורה, לשכת האשראי תפנה למאגר נתוני אשראי שמנהל בנק ישראל כדי שיפיק את הדוח האמור לגבי, וכן , שמהמאגר ימסור את דוח ריכוז הנתונים הרגיל ללשכת האשראי בכדי שתעבירו למיופה הכח בתמורה שמיניתי.

ידוע לי כי לפי חוק נתוני האשראי והתקנות שהוצאו מכוחו, מיופה הכח בתמוכה לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש בדוח האמור או במידע שבדוח למעט למסור לי את הדוח או לספק לי שירותים המבוססים על מידע שבדוח, וזאת לפי הסכם שביני לבין מיופה הכח בתמורה

ייפוי כח זה יעמוד בתוקפו עד תאריך _____________

טופס word  רב פעמי ייפוי כח לדירוג אשראי  

לחצו על רכישה בצעו תשלום בסך 5.90 ש"ח ותהינו מאיכות עבודה משופרת באמצעות טופס מקוון להשלמת פרטי הלקוח. הקובץ כולל 2 עמודים כולל יפוי כח וטופס תיאור עסקה ( תוספת שלישית תקנה 8 + תוספת שנייה תקנה 5 ) .

[purchase_link id="3148" text="רכישה" style="button" color="blue"]

להורדה חינם של טופס בפורמט PDF 

הורדה חינם ללא תשלום יפוי כח למיופה בתשלום מערכת דירוג אשראי בנק ישראל.

טופס יפוי כוח מערכת אשראי להורדה

ייפוי כוח מערכת אשראי להורדה וורד או פי די אפ הורידו כעת את הטפסים לקבלת יפוי כח לדירוג אשראי במערכת בנק ישראל. יפוי כח בפורמט word בו ניתן להשלים את כל הפרטים. בטופס מספר ניתן לסמן סוג עסקה או מספר עסקאות לרבות משכנתא.

  • עסקת אשראי חדשה ( ניתן למלא יותר מערך אחד ) :
  • מסגרת עובר ושב
  • מסגרת אשראי מתחדשת
  • קו אשראי
  • הלוואה ……………
  • משכנתה
  • ערבות